Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Ondergrondse HVDC-systemen

Ondergrondse HVDC-systemen

Hoogspannings-gelijkstroom (HVDC) kabelsystemen zijn de beste oplossing voor energietransport tussen a-synchrone netwerken en lange-afstands-transmissielijnen, ook in hybride configuraties.

De toenemende vraag naar veilige, betrouwbare bronnen, de mogelijkheid hernieuwbare bronnen op grote afstand van laadpunten aan te boren en de integratie van elektriciteitsmarkten vragen om grotere stroomtransmissiecapaciteit. In vermaasde wisselstroom-netwerken kunnen hoogspannings-gelijkstroomsystemen zorgen voor controleerbare bulkstroomtransportcapaciteit waarbij hoge kortsluit vermogens worden vermeden.


Geëxtrudeerde kabels voor gelijkspanning energietransmissie