Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian Group Nederland Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

CPR zorgt voor nieuwe eisen aan de brandveiligheid van kabels van vaste installaties in bouwwerken

img-news-widget

Location

Share:

Jaarlijks sterven er in Europa duizenden mensen als gevolg van brand. Aangezien 90% van de branden plaatsvindt in gebouwen en we daar ook 90% van de tijd doorbrengen, heeft de nieuwe Europese wetgeving Construction Products Regulation (CPR) tot doel om risico's tijdens brand in gebouwen te verminderen. CPR zorgt voor eenduidigheid over de classificatie van het brandgedrag van kabels in Europa, en zorgt daardoor voor een betere kwaliteitsborging van kabels en dus een vermindering van het risico tot slachtoffers tijdens brand.

Welke kabels?
CPR is toepassing op laagspannings- en middenspanningskabels, maar ook signaal-, data- en glasvezelkabels die zijn geïnstalleerd in vaste elektrotechnische installaties van bouwwerken. Kabels worden geclassificeerd op basis van brandgedrag (“Reaction to Fire”). Kabels met de aanduiding fb (functiebehoud – resistance to fire) vallen voorlopig buiten de CPR-classificering. Daar wordt in een later stadium een nieuwe Europese norm voor verwacht.

Ingangsdatum
De Date of Applicability (DoA) van de norm EN 50575 was 1 juli 2016. De overgangsperiode tot verplichte invoering is 1 jaar. Deze periode duurt van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. De Europese commissie geeft op deze wijze ook voldoende tijd aan alle EU landen om CPR voor kabels te implementeren in hun nationale regelgeving.

Brandtests
Omdat de classificatie en testmethoden veranderen, moeten alle kabel productfamilies opnieuw brandtests ondergaan volgens de nieuwe testmethodiek die is vastgelegd in CPR. De brandtests moeten worden gevalideerd door zogenaamde aangemelde instanties (notified bodies). Deze instanties worden aangewezen door de nationale overheden. In Nederland is deze taak ondergebracht bij Raad voor Accreditatie in Utrecht. In andere landen gebeurt dit op dezelfde wijze. In de norm EN 50575 wordt nauwkeurig aangegeven hoe er gekeurd/geïnspecteerd moet worden.

Euroklassen
Voor de classificatie onder CPR worden de volgende eigenschappen van de kabel tijdens brand gemeten: brandvoortplanting, rookontwikkeling, zuurgraad van de rookgassen, maar nu ook brandende vallende deeltjes en vrijgekomen hitte. Aan de hand van de uitkomsten van de tests worden de kabels ingedeeld volgens de nieuwe CPR Euroklassen die gaan gelden voor alle kabels van vaste elektrotechnische installaties in bouwwerken. CPR maakt voor elektrische leidingen onderscheid in de Euroklassen Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en Fca, in analogie met de klassen A t/m F voor bouwproducten. Additioneel zijn rookontwikkeling (s), Additioneel zijn rookontwikkeling (s), brandende vallende deeltjes (d) en corrosiviteit/zuurgraad (a) geclassificeerd. Zie ook de tabel “brandclassificatie kabels”.

NEN 8012
Voor de implementatie in Nederland is de NEN 8012 opgesteld; de Nederlandse norm voor de keuze van het leidingtype met als doel het beperken van de schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen en glasvezelleidingen. Het aantal classificaties is daarin beperkt tot vier: B2ca (s1,d1,a1), Cca (s1, d1, a1), Dca (s3, d2, a3) en Eca. NEN 8012 is op 1 december 2015 gepubliceerd en kan besteld worden via www.nen.nl.

“In CPR zijn meer dan tweehonderd verschillende classificaties te onderscheiden. Om het systeem in de dagelijkse praktijk bruikbaar te maken, hebben we in Nederland het aantal classificaties beperkt tot vier. In feite hadden we drie klassen en dat worden in de toekomst vier geheel nieuwe klassen. Met behulp van de stroomschema’s in NEN 8012, waarin vragen staan over de gebruiksfunctie en risicofactoren, kom je tot de vereiste brandklasse. Om de kabelkeuze voor adviseurs en installateurs eenvoudiger te maken heeft Draka de brandklasse selectiehulp ontwikkeld die is gebaseerd op de NEN 8012”, licht Edgar Aker, Director Marketing en Business Development van Draka, toe.

Iedereen heeft een verantwoordelijkheid: Fabrikant, Groothandel, Adviseur, Installateur
De kabelfabrikant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de brandtesten, het opstellen en aanbrengen van de CE-markering en het opstellen en beschikbaar maken van de prestatieverklaring (Declaration of Performance of DoP). De groothandel/distributeur dient erop toe te zien dat alle verkochte kabelproducten zijn voorzien van CE-markering en deze dient tevens de prestatieverklaring beschikbaar te maken. De installateur/adviseur is verantwoordelijk voor de juiste keuze van de brandklasse en kabel; conform de NEN 8012. Verder moet de installateur er rekening mee houden dat de keuze in de administratie wordt verantwoord, want men moet kunnen aantonen dat de kabel met de juiste brandclassificatie is toegepast.