Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian Group Nederland Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Toekomstige CPR-norm voor brandveilige bekabeling

img-news-widget

Delft

Share:

Delft, 22 april 2014 - Draka werkt mee aan het opstellen van de normen en het invoeren van de nieuwe Construction Products Regulation (CPR) voor kabels. De komende tijd zal Draka haar klanten en partners actief ondersteunen bij het naleven van deze regelgeving. De Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR) is op 1 juli 2013 ingegaan. Ook kabels vallen met betrekking tot hun gedrag bij brand onder de CPR. Voor kabels wordt de CPR echter pas echt van kracht als alle hiervoor benodigde normen gereed zijn.

Deze nieuwe Europese bouwproductenverordening heeft als doel om uniforme eisen te stellen aan bouwproducten. Dit wordt gedaan door een ‘common technical language’ te definiëren: een set uniforme afspraken over de testmethoden en eigenschappen van producten.

Fabrikanten geven een verklaring af over technische eigenschappen van producten ten behoeve van gebruikers (architecten, installateurs en eindgebruikers) die voor elke situatie de vereiste en meest geschikte producten moeten kiezen.

Meer informatie: ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/

Karakteristieken in relatie tot bekabeling:
- Hoe reageert de kabel op brand?
- In welke mate blijft de kabel functioneren bij brand (Functiebehoud)?

In eerste instantie zullen er alleen nieuwe afspraken beschikbaar komen voor het gedrag van kabels bij brand. De Europese normen voor functiebehoud bij brand van kabels zijn voorlopig nog niet beschikbaar.

Draka speelt voortrekkersrol op het gebied van brandveiligheid
Al sinds jaren onderzoeken en classificeren de Nederlandse kabelfabrikanten het gedrag van kabels tijdens brand. Als mede-architect van de Nederlandse Technische Afspraak NTA 8012 vervult Draka (onderdeel van Prysmian Group) een voortrekkersrol op het gebied van de brandveiligheid van bekabeling. Zo lanceerde Draka de bewustwordingscampagne ‘Brandveiligheid’ voor de elektrotechnische branche, en leverde belangrijke bijdragen aan Nederlandse normen en beproevingsmethoden. Daarnaast beschikt Draka over testopstellingen waarmee het brandgedrag van kabels wordt getest. Moeilijk brandbare PVC-kabels en halogeenvrije kabels, die bij brand weinig tot geen rook ontwikkelen, zijn nu standaard in het pakket van Draka.

Kabels niet alleen elektrisch veilig, maar straks ook geclassificeerd voor brand
“Onze experts worden gevraagd bij het opstellen van brandclassificaties en normen vanwege de kennis die Draka de afgelopen 30 jaar heeft opgebouwd. De duizenden brandproeven aan verschillende constructies en materialen hebben ons een goed inzicht gegeven over het correct toepassen en installeren van kabels en het gedrag bij brand in elektrische installaties.” aldus Edgar Aker, Marketing Director Prysmian Group in de Benelux. “Vanwege de maatschappelijke betrokkenheid van Draka delen we deze kennis graag om de gevolgen van brand zoveel mogelijk te beperken. Zo is Marc Kobilsek namens Draka, voorzitter van de NEC64-TC-werkgroep NTA 8012. We nemen ook deel aan deze discussie op Europees niveau over het testen en toepassen van brandveilige kabels.” Naast Europese richtlijnen waaraan kabelfabrikanten moeten voldoen voor wat betreft de elektrische veiligheid, worden er door de invoering van de CPR ook eisen ten aanzien van brandveiligheid gesteld. Deze nieuwe regelgeving is van toepassing op alle kabeltypes – middenspannings- en laagspanningskabels, maar ook signaal-, data- en glasvezelkabels die zijn geïnstalleerd in vaste elektrotechnische installaties van bouwwerken. “We zullen ons de komende tijd richten op het actief informeren van de markt over de implicaties van CPR voor onze producten. Gelijker tijd zullen we onze klanten en partners ondersteunen bij implementeren en naleven van de richtlijnen zodat zij de juiste productkeuzes maken.”, vertelt Edgar Aker. Draka zal in de komende periode al haar producten testen en – indien nodig – aanpassen zodat we klaar zijn zodra de CPR van toepassing is op bekabeling. Specifieke informatie kan worden gevonden op de website: www.draka.nl/CPR

Prysmian Draka
Het merk Draka is in 1910 opgericht als de N.V. Hollandsche Draad- en Kabelfabriek, drie jaar later startte de Nederlandse Kabel Fabriek (NKF) in Delft. NKF werd later overgenomen door Pirelli Cavi – voorganger van Prysmian. Sinds 2011 zijn Draka en Prysmian samengekomen in het grootste kabel produceerde bedrijf ter wereld: Prysmian Group.

Prysmian Group - genoteerd aan de Milan Stock Exchange en Blue Chip index – is marktleider op het gebied van hightech-kabels en systemen voor energie en telecommunicatie, met een totale omzet van circa € 8 miljard (2012). Prysmian Group is wereldwijd actief met dochterondernemingen in 50 landen met 20.000 medewerkers in totaal 91 fabrieken en wereldwijd 17 R&D-centra. In Nederland heeft Prysmian Group 6 vestigingen in Amsterdam, Emmen, Nieuw-Bergen, Delfzijl, Eindhoven en haar Benelux hoofdkantoor in Delft.

A brand of the Prysmian Group
Prysmian Group heeft twee sterke merken: Draka en Prysmian. Beide merken zijn actief in de Benelux markt. Het merk Draka is actief in de laagspannings- en telecom markt, de kabels van Prysmian worden toegepast in hoogspannings- en energie distributienetwerken. Prysmian Group in de Benelux is actief in de energiesector en telecom sector en levert zo kabels, systemen en diensten alle sectoren.

Media Relations Edgar Aker
Director Marketing & Business development
088 808 44 44
edgar.aker@prysmiangroup.com