Draka deelt zorgen over nieuwe NEN 1010

Draka deelt zorgen over nieuwe NEN 1010

Categories: Draka

26 May 2021

De veiligheid van elektrische installaties in Nederland staat ter discussie. Dat komt door de nieuwe editie van NEN 1010. Brancheorganisatie FEDET heeft daarom namens installerend Nederland bij de betreffende Beleidscommissie bezwaren aangetekend. Draka, al jarenlang lid van FEDET, deelt de zorgen en berichtgeving van FEDET samen met de overige ruim 160 leden. 

Draka doet zelf geen concessies aan de kwaliteit en veiligheid van haar kabeloplossingen. Wij ver-trouwen erop dat ook installateurs de veiligheid van laagspanningsinstallaties willen blijven waar-borgen. Daarom steunen wij het advies van FEDET om de geschrapte NL-bepaling 531 te blijven hanteren, de juiste kabelkeuze te maken en NEN 8012:2015+A1:2020 toe te passen. Ook met het oog op de nieuwe versie van NEN 8012, die spoedig wordt verwacht.

Persbericht FEDET