Prysmian Group vult klimaatdoelstellingen aan met nieuwe sociale ambities

Prysmian Group vult klimaatdoelstellingen aan met nieuwe sociale ambities

21 Jul 2021

De verduurzaming van de wereld kan Prysmian Group niet snel genoeg gaan. Daarom stelt zij nu bovenop haar klimaatdoelstellingen ook nieuwe sociale ambities, in lijn met de VN-duurzaamheidsdoelen. Op deze manier erkent Prysmian Group vooral de noodzaak van diversiteit, gelijkheid en inclusie op alle niveaus in haar organisatie.

Wie wereldleider op het gebied van duurzaamheid wil worden, moet zichzelf blijven uitdagen en ambitieus blijven. Prysmian Group geeft die hoogste ambitie nu nader invulling door zichzelf nieuwe vergaande doelen te stellen voor haar eigen medewerkers én lokale gemeenschappen. Het stimuleren van de ontplooiing van mensen over de hele wereld maakt integraal deel uit van Prysmian's langetermijnstrategie voor duurzaamheid.

Sociale ambities
Met de nieuwe sociale ambities doet Prysmian Group proactief toezeggingen voor het verbeteren van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I); digitale inclusie; empowerment van gemeenschappen én betrokkenheid en bijscholing van werknemers. 

Op basis van de aangenomen Women's Empowerment Principles gaan we de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de hele onderneming bevorderen. Ook zullen we programma's promoten om de digitale inclusie van werknemers uit te breiden en discriminatie op basis van rol of functie uit te bannen. Wij zullen meer vrouwen in staat stellen om een carrière in onze organisatie op te bouwen in technische en wetenschappelijke functies. Tegen 2030 willen we dat vrouwen 30 procent van de hogere leidinggevende functies bekleden en dat we meer dan 500 vrouwelijke werknemers met een bèta of technische achtergrond hebben geworven. Verder streven we naar een beter evenwicht tussen werk en privéleven om nieuwe carrièremogelijkheden te creëren, vooral voor vrouwen. Andere maatregelen omvatten kinderopvang en de terugkeergarantie na ouderschapsverlof, flexibele werktijdmodellen en deeltijdwerk, ook voor managers. 
Daarnaast zal Prysmian Group de zelfstandige ontwikkeling van lokale gemeenschappen bevorderen door onder andere hun toegang tot internet en online diensten te ondersteunen.  

Klimaatdoelstellingen
De klimaatstrategie van Prysmian Group is gebaseerd op wetenschappelijk gebaseerde doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Overeenkomstig dat akkoord streeft Prysmian Group naar een reductie van haar netto CO2-uitstoot naar ‘zero’ van zowel haar directe en indirecte bedrijfsactiviteiten (Scope 1 en 2) tussen 2035 en 2040 als van de activiteiten uit de rest van haar waardeketen (Scope 3) in 2050. Zo zal Prysmian tegen 2022 ongeveer 450 miljoen euro investeren om de verwachte snellere ontwikkeling van nieuwe onderzeese en ondergrondse energieverbindingen (voornamelijk voor offshore windparken) te faciliteren. Deze enorme investering geeft een boost aan duurzaamheid, energietransitie en digitalisering. 
Overigens draagt Prysmian Group nu al met 48 procent van haar verkoop bij aan bedrijfsonderdelen en producten die een koolstofarme economie mogelijk maken.

Bij Prysmian zetten we ons in om de ontwikkeling van onze medewerkers te bevorderen en een positieve impact te hebben op lokale gemeenschappen in onze wereldwijde markten en om moedig te zijn in het aanpakken van de economische, maatschappelijke en milieukundige uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. De lancering van onze sociale ambities bevestigt en versterkt Prysmian's engagement om doortastend en noodzakelijk op te treden.

Andreas Bott, CEO Prysmian Netherlands

Net zoals wij een actieve rol willen spelen in de energietransitie, willen wij de overgang naar een meer gelijkwaardige, diverse, inclusieve en verrijkte werkomgeving actief bevorderen en een positieve impact hebben op de ontwikkeling van de gemeenschappen en samenlevingen waarin wij actief zijn.

Frank Middel, Sustainability Officer Prysmian Netherlands

 

Social and Climate Ambition SOCIAL_sfeerbeeld.jpg   iStock-1166981982.jpg