Gezondheid en veiligheid

Gezondheid en veiligheid

Bescherming van onze mensen op het werk. Waar ze zich ook bevinden. Wereldwijd.

Dagelijks voeren onze werknemers, op al onze locaties, werkzaamheden uit die aan strenge risicoanalyses, regels en verordeningen onderworpen zijn.

Naast toepassing van best practices geloven we dat training en informatie cruciaal zijn in risicopreventie en -management.

We zien erop toe dat onze werknemers zich bewust zijn van het belang van relevante gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, zowel in de werkomgeving als daarbuiten. Het aantal ongevallen maximaal beperken heeft onze prioriteit.

NL - Carrière - Waarom Prysmian - Gezondheid en veiligheid - Gezondheids- en veiligheidscertificering

Gezondheids- en veiligheidscertificering

Gezondheids- en veiligheidscertificering

Op al onze productielocaties voeren we een gezondheids- en veiligheidsmanagement conform OHSAS 18001.

Bescherming van ons personeel

Elk kantoor werkt eraan lokale compliance te borgen en zet specifieke trainingstrajecten op voor de medewerkers, afhankelijk van hun rol, taken, niveau van verantwoordelijkheid en werkomgeving.

In de juiste omgeving voorzien

We zorgen ervoor dat onze medewerkers veilig zijn. Ons doel is om te waarborgen dat alle uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan het nieuwste aan best practices met betrekking tot gezondheid en veiligheid.

Voordat het werk begint, worden duidelijke regels en voorzorgsmaatregelen gestipuleerd. Deze moeten nageleefd en hun succesvolle implementatie moet gecontroleerd worden. Daarna wordt het restrisico berekend en worden maatregelen gepland om gevaren nog verder te minimaliseren.

EN - Careers - Why Prysmian - Health And Safety - Health and safety certification - MiniPanel - txt - list - list

COLONNA 1

NL - Carrière - Waarom Prysmian - gezondheid en veiligheid - Health and safety certification - text before

In de juiste informatie voorzien

​​​​​​​We zorgen ervoor dat onze medewerkers op de hoogte zijn. We gaan verder dan wat door lokale regelgeving verwacht wordt met een uitgebreide set aan les- en trainingsprogramma's. Hierin komen aan de orde:

COLONNA 2

NL - Carrière - Waarom Prysmian - gezondheid en veiligheid - Health and safety certification - list one

 • veiligheid van uitrusting
 • juist afvalmanagement
 • veiligheid van machines en installaties tijdens bouw en onderhoud
 • veiligheid op het werk
COLONNA 3

NL - Carrière - Waarom Prysmian - gezondheid en veiligheid - Health and safety certification - list two

 • eerste hulp
 • regelgeving rond brandpreventie
 • de gevolgen van drugs- en alcoholgebruik
 • milieukwesties

NL - Carrière - Waarom Prysmian - Gezondheid en veiligheid - Gezondheids- en veiligheidscertificering - Incident rate

Meetbaar gezondheids- en veiligheidssucces

We gebruiken de IF-rate (OHSA LTA) voor het berekenen van ons ongevallencijfer.

Meetbaar gezondheids- en veiligheidssucces

NL - Carrière - Waarom Prysmian - gezondheid en veiligheid - Adapting for a safer tomorrow

Inrichten voor een veiliger morgen

Elk jaar bestudeert Prysmian’s Health and Safety Executive (HSE) technische evaluaties en geüpdatete regels en voorschriften en stelt op basis daarvan een plan voor de toekomst op. Op dit moment geïmplementeerde projecten ter ondersteuning van gezondheid en veiligheid zijn onder meer:

 • Stroomlijnen van de analyse van gebeurtenissen en de definitie van preventieve acties. Opstellen van actieplannen voor toepassing in andere operationele units van de Group.
 • Training op specifieke veiligheidskwesties (waarbij in de loop van het jaar in webgebaseerde trainingssessies wordt voorzien); hierbij wordt mede op basis van een analyse van het voorgaande jaar de benadering geüpdatet over de centrale HR.
 • Implementatie van HSE-managementsystemen voor gezondheid en veiligheid en vaststelling van de veiligheidsaspecten van nieuwe investeringen.
 • De compliance van elke locatie vergelijken met de centrale regels en voorschriften van de Group, waarbij vastgesteld wordt of ze geschikt zijn voor certificering.

NL - Carrière - Waarom Prysmian - gezondheid en veiligheid - Eén miljoen uren gewerkt zonder één werkdag verloren aan ongevallen

Eén miljoen uren gewerkt zonder één werkdag verloren aan ongevallen

Op 12 april 2015 bereikte onze fabriek in Abbeville, in South Carolina, een belangrijke mijlpaal in werknemersveiligheid

NL - Careers - Carousel Careers