Internationale mobiliteit

Internationale mobiliteit

Een internationale cultuur, ondersteund door het delen van expertise

Bij Prysmian realiseren we ons dat onze medewerkers onze grootste resource zijn. We zijn van mening dat ze hun schat aan expertise zouden moeten delen met al onze vestigingen verspreid over de wereld.

Ons doel is om een inclusieve, op samenwerking gerichte internationale gemeenschap te creëren, die wordt gekenmerkt door een gedeelde cultuur en die het uitwisselen van ideeën en de ontwikkeling van de technologie van de toekomst stimuleert.

Om te waarborgen dat dit gebeurt, hebben we een sterke focus op internationale mobiliteit. Tijdens hun carrière bij Prysmian kunnen onze medewerkers de krans krijgen om posities te bekleden bij een van onze andere vestigingen, om het even waar ter wereld. Deze strategie snijdt tweezijdig. Enerzijds kunnen onze mensen zich zo doorontwikkelen door nieuwe managers- en professionele benaderingen te leren. Anderzijds stelt het hen in staat om hun knowhow bij te dragen op een lokaal en internationaal niveau.

NL – Carrière - Wat wij bieden - Internationale mobiliteit - Een waarlijk internationaal gezelschap

Een waarlijk internationaal gezelschap

Een waarlijk internationaal gezelschap

Op 31 december 2016 werkten bij Prysmian 233 expats van omstreeks dertig nationaliteiten. Dit contingent was naar 36 verschillende bestemmingslanden verhuisd. Van de totale populatie was 72% non-executive en 16% vrouw.

We zijn ervan overtuigd dat deze continue stroom de Group frisse ideeën en energie brengt en gaan door met onze mensen te ondersteunen bij het vervullen van hun internationale ambities.

EN - Careers - What we offer - image

NL – Carrière - Wat wij bieden - internationale mobiliteit - Creating global opportunities for our graduates

Internationale kansen voor onze graduates

Het is ons beleid om onze medewerkers vanaf de eerste dag internationale kansen te bieden.

Ons succesvolle Graduate Programma rekruteert een aantal getalenteerde graduates voor één jaar training op lokaal niveau, gevolgd door een tweejarige buitenlandse stationering in een van de 26 landen waar we actief zijn. Sinds de introductie in 2013 hebben tot dusver zo'n 130 talenten aan het programma deelgenomen. Op dit moment is 31% van ons totale aantal uitgezonden werknemers een jonge graduate.

arrow-right arrow-right-strong Ontdekken ons Graduate Programma

NL – Carrière - Wat wij bieden - internationale mobiliteit - Meting van ons succes

Meting van ons succes

Om het succes van onze internationale uitzendingen te waarborgen gaan we door met het stimuleren van samenwerking tussen medewerkers in alle vestigingen. We stellen onze diversiteit aan talenten in staat om leiderschap te ontwikkelen en moedigen hen aan om de kans aan te grijpen om hun horizon te verbreden en in het buitenland te werken.

Vanzelfsprekend meten we daarbij de effectiviteit van onze uitzendingen. Hierbij kijken we naar de uitwisseling van expertise, de beroepsmatige ontwikkeling in lokale teams en de groei in leiderschap en culturele diversiteit.

Wij zijn er heilig van overtuigd dat we door het promoten van onze identiteit en waarden onder medewerkers scherper en adaptiever kunnen ageren op de markt, zodat we net zoals vandaag voorop blijven lopen in de toekomst.

 

NL - Careers - Carousel Careers