P3 Performance Management

P3 Performance Management

Hoe onze medewerkers presteren, is hoe onze onderneming presteert.

Wij geloven in ieders potentie om te excelleren. En wanneer zij excelleren, doen wij dat ook. Daardoor behalen we betere bedrijfsresultaten en verwezenlijken we met gemak onze bedrijfsdoelstellingen. We hebben ons eigen Prysmian People Performance (P3) beoordelingssysteem ontwikkeld. P3 stelt ons in staat om het functioneren van onze medewerkers (omstreeks 5000 stafleden) over de gehele onderneming uniform te evalueren en de ondersteuning voor onze strategische operaties te verbeteren.

NL – Carrière - Wat wij bieden - P3 Performance Management - Encouraging individual excellence for Group success

Individuele excellentie aanmoedigen voor het succes van de Group

Het primaire doel van P3 is om, op individuele basis, bij al onze medewerkers betrokkenheid te kweken en iedereen achter gedeelde bedrijfsdoelen te scharen – oftewel: hart voor de zaak en alle neuzen dezelfde kant op. We vinden het belangrijk dat al onze medewerkers duidelijk beseffen dat hun dagelijkse bijdrage ertoe doet voor het succes van het bedrijf en over een duidelijk en haalbaar kader voor prestatieverbetering beschikken.

P3 stelt ons in staat om:

  • Persoonlijke en Group-doelen op één lijn te brengen: we stimuleren medewerkers om waarde toe te voegen waarvan zowel zijzelf als de onderneming als geheel baat hebben.
  • Communicatie tussen managers en medewerkers te faciliteren: we moedigen open discussie en het delen van resultaten en toekomstige actieplannen aan.
  • Medewerkers met leiderschapspotentieel te herkennen: zodat we gepaste trainingskansen kunnen bieden en ons toekomstig succes veiligstellen.

Medewerkers genieten alle vrijheid om hun eigen doelen voor te stellen en actieplannen aan managers voor te leggen.

NL – Carrière - Wat wij bieden - P3 Performance Management - MiniPanel - P3 - Infographic

COLONNA 1

NL – Carrière - Wat wij bieden - P3 Performance Management - P3 Text

P3 implementeert de volgende stappen, ondersteund door een online platform:

 

  • Eigen voorstellen: medewerkers genieten alle vrijheid om hun eigen doelen voor te stellen en actieplannen aan managers voor te leggen.
  • Het stellen van targets: definiëring van duidelijke prestaties en verwacht leidersgedrag.
  • Continue feedback: heldere, constructieve discussie met managers en medewerkers.
  • Evaluatie: beoordeling van het presteren in verhouding tot gestelde doelen.
  • Kalibratie: voor balans en gelijkheid tussen teams en afdelingen.
COLONNA 2

EN - Careers - What We Offer - P3 Performance Management - Infographic Arrow

NL – Carrière - Wat wij bieden - P3 Performance Management - Leiding geven aan verandering

Leiding geven aan verandering

Verandering omarmen

Onze leiders tonen een sterke persoonlijke commitment aan het bereiken van afgesproken doelen, terwijl ze bij tegenslag toch hun objectiviteit bewaren en veerkracht tonen.

Aanpakken van complexiteit

Onze leiders doorgronden complexe kwesties en vertalen deze in hanteerbare kaders. Ze blijven kalm en positief in uitdagende omgevingen, zodat ze tot de beste oplossingen kunnen komen.

Bevorderen van openheid

Onze leiders werken samen, luisteren naar anderen, herkennen oplossingen en delen leren. Dit borgt dat hun expertise en inzicht benut worden voor het verbeteren van zowel de individuele als de groepsprestatie.

Aanjagen van innovatie

Onze leiders koesteren creatief denken dat de bedrijfsresultaten verbetert, grensverleggende ideeën stimuleert en waaruit een bereidheid spreekt om zich aan te passen en dingen anders te doen.

NL – Carrière - Wat wij bieden - P3 Performance Management - Aanvoeren van mensen

Aanvoeren van mensen

Teamwork opbouwen en cultiveren

Onze leiders promoten teamwork en faciliteren communicatie tussen groepen; betrekken iedereen erbij; stimuleren en motiveren anderen om gedeelde doelen te realiseren.

Aanmoedigen van ontwikkeling

Onze leiders zetten zich geëngageerd in voor de ontwikkeling van teamleden en/of medewerkers en coachen hen.

Fungeren als rolmodel

Onze leiders behandelen mensen eerlijk, voegen de daad naar het woord, aanvaarden verantwoordelijkheid voor hun eigen fouten en promoten de waarden Excellentie, Begrip en Integriteit van de Group.

NL – Carrière - Wat wij bieden - P3 Performance Management - Leiding geven aan bedrijfsvoering

Leiding geven aan bedrijfsvoering

Leiden op basis van beslissingen

Onze leiders nemen snel effectieve beslissingen, die excellente prestaties en resultaten nu en op termijn bevorderen.

Leiding geven alsof het de eigen zaak is

Onze leiders gedragen zich als eigenaar van het bedrijf en managen met ondernemingszin.

Besef van de Prysmian Group

Onze leiders tonen brede belangstelling voor de zaken en markten (producten, concurrenten, klanten, markttrends) van de Prysmian Group als geheel en vertalen deze kennis in zakelijk inzicht.