Products & Solutions / Utilities & Power Grids /

Intro

Werken op een nieuwe manier.

Verbeterde Prysmian projectexecutie dankzij ferme procedurele en culturele omslag. Onze oplossing voor EPCI-projecten.

Deze benadering is de vrucht van de bijdragen van en samenwerking tussen mensen die dagelijks betrokken zijn bij projectmanagement en -executie.

Prysmian heeft de Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) van het Project Management Institute (PMI®) en de ISO 21500 richtlijnen gekozen als best-practice referentie voor projectexecutie.

 

Project_excellence_2.jpg

Onze Visie

We zijn de geprefereerde leverancier voor onze klant – daar werken we hard aan

 

Collage_verbetering.png

Project Excellence-principes

Projectmanagement is de toepassing van kennis, vaardigheden, gereedschappen en technieken op projectactiviteiten met als doel aan de projecteisen te voldoen en de verwachtingen van de klant te overtreffen.

Herstructurering en standaardisering van projectexecutie voor alle Prysmian project- en contractmanagementregio's.

Een nieuwe, beproefde route voor het oplossen van conflicten en het optimaliseren van ons projectenportfolio.

Prysmian heeft een uniek programma ontwikkeld voor het management van de levenscyclus van projecten, van aanbestedingsfase tot projectvoltooiing. De software verbetert de samenwerking tussen functies en derde partijen.

KGVM (QHSE) model om aan projecteisen te voldoen en de verwachtingen van de klant te overtreffen.

Vroegtijdige identificatie, evaluatie en beheer / mitigatie / preventie van projectrisico's.

Nieuwe en gestandaardiseerde benadering van planning in alle geledingen van de onderneming. Maakt vroegtijdige identificatie van kritieke paden mogelijk en ondersteunt conflictoplossing.

Documentmanagement en -kwaliteit als een primair aandachtsgebied voor project delivery

Intellectueel kapitaal en talent zijn strategische assets voor het realiseren van onze rentabiliteit en waardecreatie-doelstellingen en moeten, als zodanig, ondersteund worden door gepaste acties, gericht op de ontwikkeling en bevordering van hun waarde.