Una Public Company

Una Public Company

Un leader di settore che mette gli azionisti al centro

Siamo orgogliosi di essere una public company; è un elemento essenziale della nostra identità aziendale. Lo confermano anche i nostri dipendenti, la metà dei quali sono anche azionisti della società.

Quotata alla borsa di Milano nell’indice FTSE MIB, Prysmian è impegnata nella realizzazione di prodotti innovativi e progetti all’avanguardia in grado di generare utili a lungo termine, creando valore per i nostri azionisti e rafforzando la fiducia dei mercati nei confronti della società.

NL - Over ons - Een beursgenoteerd bedrijf - Nauw contact met de aandeelhouders

Nauw contact met de aandeelhouders

Wij communiceren helder en transparant over onze strategische en financiële operaties. Altijd ook handelen we in lijn met actuele regelgevingen en procedures rond best practices. We doen dit, omdat we denken dat we zo heel dicht bij onze klanten en aandeelhouders kunnen blijven. Zo bouwen we een relatie van vertrouwen en toerekenbaarheid op en zijn we in staat om ons op de markt aan te passen en daarop innovatief en grensverleggend te presteren.

Jaarlijks houden we honderden meetings met de financiële gemeenschap. Onze kwartaalresultaten en alle relevantie informatie worden altijd prompt gecommuniceerd naar al onze aandeelhouders, financiële analisten en specialisten.

Prysmian informeert aandeelhouders en potentiële aanhouders onmiddellijk over elke beslissing die waarschijnlijk een materiële impact op hun investering zal hebben.

EN - About Us - A Public Company - Image Only

NL - Over ons - Een beursgenoteerd bedrijf - Good practice – maar dan nog beter

Good practice – maar dan nog beter

Sinds 2015 zijn we opgenomen in de prestigieuze FTSE4Good Global Index. Deze index erkent ondernemingen die blijk geven van ethische en transparante governance practices en over alle geledingen van hun bedrijf een sterk maatschappelijk verantwoord beleid voeren.

FTSE4Good beoordeelt het presteren van een bedrijf op basis van geaccepteerde wereldstandaarden voor maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen en duurzame prestaties. Beleggers weten hiermee waar ze aan toe zijn. Maar Prysmian gaat nog een stuk verder dan wat de FTSE Group als good practice beschouwt.

Onze aandelen zijn ook opgenomen in de ECPI Global Developed ESG Best in Class Equity Index – een selectieve lijst met bedrijven die excelleren in het opzicht van environmental, social and governance (ESG) practices.

IT - About Us - A Public Company - Ownership structure by type and major stakeholders

Azionariato per tipologia e azionisti rilevanti

Ownership structure by type and major shareholders_Grafico.png
Ownership structure by type and major shareholders.png

IT - About Us - A Public Company - Institutional investors by Geographical Area

Investitori istituzionali divisi per area geografica

Institutional Investors by geographical area.png
Institutional Investors by geographical area_Scritte.png