Factory 4.0

Factory 4.0

Het Factory 4.0-initiatief van de Prysmian Groep gaat over het samenbundelen van twee belangrijke elementen, data en expertise, om onze digitale processen te transformeren en ervoor te zorgen dat we onze productie verder vereenvoudigen en stroomlijnen voor een grotere kosteneffectiviteit en ten behoeve van onze klanten.

NL- Over ons - Bedrijfsactiviteiten- Toegewijd aan onze mensen- Factory 4.0 - Box Out - Complexity generates inefficiency

Complexiteit leidt tot inefficiency en inefficiency brengt kosten met zich mee.
Met Factory 4.0 kunnen we complexiteit terugdringen met het vinden van oplossingen, het verlagen van kosten en het verhogen van de waarde van ons werk.

NL- Over ons - Bedrijfsactiviteiten- Toegewijd aan onze mensen- Factory 4.0 - 3 Paragraph

We weten dat data essentieel zijn om beslissingen te nemen die onze activiteiten en onze productieketen verbeteren. Binnen onze fabrieken gebruiken we al online systemen en monitoringtools om data te verzamelen en informatie op te slaan die afkomstig is van elektronica, software en sensoren op de machines.

Die data hebben alleen waarde als we die kunnen vertalen in actie, door verbeteringen aan te dragen en nieuwe manieren van werken te ontwikkelen. Deze mix van technologie en menselijk ingrijpen binnen het operationele veld hebben we 'Factory 4.0' genoemd. Die maakt deel uit van een digitaal transformatieproces dat binnen alle soorten bedrijven en sectoren plaatsvindt.

We bereiden de weg naar een nieuwe aanpak van onze industrie en dit doen we door de manier waarop we werken verder te ontwikkelen. Een belangrijk deel hiervan gebeurt in onze fabrieken. We voeren verbeteringsinitiatieven door - zoals Lean Six Sigma, 5S, Manpower Saturation, Maintenance Excellence, Kaizen Events en het Good Practice Network. Hierbij hebben we slechts één doel voor ogen: een betere service voor onze klanten. Dit noemen we 'Lean 2.0' en samen met technologie karakteriseert dit Industry 4.0 binnen de Prysmian Group.

NL- Over ons - Bedrijfsactiviteiten- Toegewijd aan onze mensen- Factory 4.0 - Factory 4.0 projects in practice - Image

NL- Over ons - Bedrijfsactiviteiten- Toegewijd aan onze mensen- Factory 4.0 - Factory 4.0 projects in practice

Factory 4.0 projecten in praktijk

Een interfunctioneel team voert momenteel een programma uit om onze fabrieken te controleren op verschillende facetten. Diverse fabrieken gebruiken verschillende systemen om gegevens te verzamelen over productieprocessen, logistieke ketens en kwaliteitsproblemen. Aan de hand van de bevindingen worden er aanbevelingen gedaan wat het ideale gereedschap is voor onze fabrieken. Beter bekend als Manufacturing Execution Systems (MES). Een goed controlesysteem is al in onze fabriek in Calais in gebruik. Een optimaal MES-systeem voor het hele bedrijf in combinatie met verbeterde werkmethodes zal ons helpen de Factory 4.0 en Lean 2.0 doelen te realiseren. 

NL- Over ons - Bedrijfsactiviteiten- Toegewijd aan onze mensen- Factory 4.0 - Collecting big data

Big data verzamelen

Big data dragen ertoe bij dat we de manier waarop we onze klanten bedienen, kunnen verbeteren en tegelijkertijd ook de kosteneffectiviteit van onze productieketen kunnen vergroten.

We zijn bezig met het ontwerpen van een systeem dat alle informatie over een kabeloplossing verzamelt - van materialen en productieketen tot aan leveringstijden en kwaliteitstests. Zo'n online tool kan worden gebruikt voor het plannen van machineonderhoud, onze fabrieken veiliger en efficiënter maken en elke mogelijke afwijking in een vroeg stadium aan het licht brengen. We veranderen onze aanpak van problemen en kritische kwesties door ze te voorkomen en niet door erop te reageren. Technologie neemt hier een cruciale plaats in, inclusief het toepassen van het internet der dingen.

EN - About Us - Operations - Committed to our people - Fast Forward Operations - MiniPanel SubPage

COLONNA 1

EN - About Us - Operations - Committed to our people - Fast Forward Operations - MiniPanel SubPage Fast Forward Operations

Toegewijd aan onze mensen

Fast Forward Operations

arrow-right arrow-right-strong Ontdek meer
COLONNA 2

NL- Over ons - Bedrijfsactiviteiten- Toegewijd aan onze mensen - Fast Forward Operations - MiniPanel SubPage Developing human capital

Toegewijd aan onze mensen

Menselijk kapitaal ontwikkelen

arrow-right arrow-right-strong Ontdek meer
COLONNA 3

EN - About Us - Operations - Committed to our people - Fast Forward Operations - MiniPanel SubPage Factory 4.0

Toegewijd aan onze mensen

Factory 4.0

arrow-right arrow-right-strong Ontdek meer