Een beursgenoteerd bedrijf

Een beursgenoteerd bedrijf

Een brancheleider met zijn aandeelhouders in het hart

We zijn er trots op een beursgenoteerd bedrijf te zijn. Het definieert ons als bedrijf. En onze werknemers zijn het ermee eens – omstreeks 50% van hen is aandeelhouder.

Op de Beurs van Milaan, de Borsa Italiana, staan we genoteerd in de FTSE MIB Index. Onze core focus is hiermee innovatieve producten te ontwikkelen en baanbrekende projecten te leveren die winst op de langere termijn veiligstellen. Ons streven is om voor onze aandeelhouders waarde te garanderen en marktvertrouwen in onze onderneming te blijven inspireren.

NL - Over ons - Een beursgenoteerd bedrijf - Nauw contact met de aandeelhouders

Nauw contact met de aandeelhouders

Wij communiceren helder en transparant over onze strategische en financiële operaties. Altijd ook handelen we in lijn met actuele regelgevingen en procedures rond best practices. We doen dit, omdat we denken dat we zo heel dicht bij onze klanten en aandeelhouders kunnen blijven. Zo bouwen we een relatie van vertrouwen en toerekenbaarheid op en zijn we in staat om ons op de markt aan te passen en daarop innovatief en grensverleggend te presteren.

Jaarlijks houden we honderden meetings met de financiële gemeenschap. Onze kwartaalresultaten en alle relevantie informatie worden altijd prompt gecommuniceerd naar al onze aandeelhouders, financiële analisten en specialisten.

Prysmian informeert aandeelhouders en potentiële aanhouders onmiddellijk over elke beslissing die waarschijnlijk een materiële impact op hun investering zal hebben.

EN - About Us - A Public Company - Image Only

NL - Over ons - Een beursgenoteerd bedrijf - Good practice – maar dan nog beter

Good practice – maar dan nog beter

Sinds 2015 zijn we opgenomen in de prestigieuze FTSE4Good Global Index. Deze index erkent ondernemingen die blijk geven van ethische en transparante governance practices en over alle geledingen van hun bedrijf een sterk maatschappelijk verantwoord beleid voeren.

FTSE4Good beoordeelt het presteren van een bedrijf op basis van geaccepteerde wereldstandaarden voor maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen en duurzame prestaties. Beleggers weten hiermee waar ze aan toe zijn. Maar Prysmian gaat nog een stuk verder dan wat de FTSE Group als good practice beschouwt.

Onze aandelen zijn ook opgenomen in de ECPI Global Developed ESG Best in Class Equity Index – een selectieve lijst met bedrijven die excelleren in het opzicht van environmental, social and governance (ESG) practices.

NL - Over ons - Een beursgenoteerd bedrijf - Eigendomsstructuur naar type en grote aandeelhouders

Eigendomsstructuur naar type en grote aandeelhouders

Ownership structure by type and major shareholders_Grafico.png
Ownership structure by type and major shareholders.png

NL - Over ons - Een beursgenoteerd bedrijf - Institutionele beleggers naar geografisch gebied

Institutionele beleggers naar geografisch gebied

Institutional Investors by geographical area_Grafico.png
Institutional Investors by geographical area_Scritte.png