Whistleblowing

Whistleblowing

Onze effectiefste tools voor het identificeren van fraude en wangedrag

Onze Gedragscode reikt al een systeem van waarden voor het bedrijf aan en omschrijft het niveau van gedrag dat we van al onze werknemers verwachten. De Code voorziet in een effectief instrument om onverantwoordelijk en onwettig gedrag te voorkomen door degenen die voor ons en namens ons werken. Maar wij willen nog verder gaan.

NL - Over ons - ethiek en integriteit - Whistleblowing - Intro Text

We hebben een whistleblowing tool geïmplementeerd: Integrity First. Klokkenluidersprogramma's zijn een van de effectiefste tools voor het identificeren van fraude en wangedrag Of wat dat aangaat, waarschuwingen en onthullingen door werknemers hebben al zo'n immense rol gespeeld in het blootleggen van fraude en onethische praktijken dat veel grote internationale ondernemingen hiervoor specifieke regelingen hebben getroffen.

 

Ons Integrity First-programma is compliant aan de allerlaatste best practices en kwesties inzake ethische compliance. Tegelijkertijd stimuleert het bij onze werknemers bewustzijn van ons beleid ten aanzien van corruptie.

 

We hebben speciale en veilige kanalen (waaronder telefoonnummers en een webportaal) opgezet voor werknemers die professioneel wangedrag willen melden. Deze kanalen worden beheerd door een extern onafhankelijk bedrijf (The Network, Inc.), dat een bindend mandaat heeft om de identiteit van whistleblowers te beschermen. Het bedrijf treedt ook op als intermediair voor het verwerven van eventueel benodigde follow-up informatie en voor antwoorden en vragen. Daarnaast informeert het de betrokkene over de afloop.

Naast deze kanalen hebben we een Whistleblowing Committee opgezet, Het evalueert accuraat alle rapportages, verricht waar nodig specifiek onderzoek naar gevallen en neemt coherente en gepaste maatregelen.

 

SPECIFIEK GERICHTE EN VEILIGE KANALEN

Online

https://prysmiangroup.tnwreports.co.uk/

Telefonisch

Klik hier

EN - About Us - Ethics & Integrity - MiniPalen 3 Links

COLONNA 1

NL - Over ons - Ethiek en Integriteit - MiniPalen 3 Links - Whistleblowing

COLONNA 2

NL - Over ons - Ethiek en Integriteit - MiniPalen 3 Links - Human rights

COLONNA 3

NL - Over ons - ethiek en integriteit - MiniPalen 3 Links - Diversity and Inclusion