Mensenrechten

Mensenrechten

Respectering en bescherming van mensenrechten

Als bedrijf dat wereldwijd opereert, in talloze landen en met allerlei verschillende gemeenschappen, hecht Prysmian Group immense waarde aan het respecteren en beschermen van de mensenrechten voor al onze werknemers en al wie betrokken is bij onze zakelijke activiteiten.

EN - About Us - Ethics & Integrity - Human Rights - Intro Text

Het waarborgen van de waardigheid, vrijheid en gelijkheid van alle mensen vormt de kern van wie wij zijn als bedrijf. Wij keuren dan ook elke vorm van discriminatie, illegale activiteiten en handelingen, zoals corruptie en kinderarbeid af. 

Met deze gedachte opereren we binnen het algemene referentiekader van Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en de Fundamentele Conventies van de Internationale Arbeidsorganisaties (ILO). Op al onze locaties proberen we hun aanbevelingen te handhaven. 

EN - About Us - Ethics & Integrity - MiniPalen 3 Links

COLONNA 1

NL - Over ons - Ethiek en Integriteit - MiniPalen 3 Links - Whistleblowing

COLONNA 2

NL - Over ons - Ethiek en Integriteit - MiniPalen 3 Links - Human rights

COLONNA 3

NL - Over ons - ethiek en integriteit - MiniPalen 3 Links - Diversity and Inclusion