NL - Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & Besturing - AFUMEX: een Prysmian-technologie- Generic Header

AFUMEX: een Prysmian Group-technologie

AFUMEX: een Prysmian Group-technologie

NL - Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & Besturing - Afumex - Tekst

Bij Prysmian streven we er met continue commitment aan onderzoek en ontwikkeling naar technologieën te kunnen presenteren, die op de eenvoudigst en effectiefst mogelijke manier voorzien in de veelzijdige en ook nog eens veranderende behoeften van onze klanten.

AFUMEX verenigt verschillende grensverleggende eigenschappen in één kabel. In een notendop: de kabel biedt een technologisch en ecologisch verantwoord antwoord op het emissieprobleem.

AFUMEX behoort tot de familie van kabels in de categorie Low Fire Hazard (LFH). Dat betekent dat de kabels bij blootstelling aan brand een lage vlamverspreidingssnelheid borgen en minder hitte afgeven. Daarnaast vormen ze minder rook en geven lagere gehalten aan gevaarlijke gassen en bijtende zuren of afvoervloeistoffen af. Deze eigenschappen kunnen cruciaal zijn bij een calamiteit, omdat ze bewoners meer tijd bieden om een brandend pand te verlaten en reddingsteams met een minder gevaarlijke omgeving worden geconfronteerd.

NL - Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & Besturing - Afumex: een Prysmian Technologie - Tekst 2

AFUMEX berust op een LSOH (low-smoke zero-halogen) samenstellingstechnologie, die een hogere prestatiegraad biedt dan traditionele materialen.

De kabel presteerde superieur in verschillende functietests en om deze reden hebben alle geledingen van Prysmian Group wereldwijd AFUMEX omarmd.

NL - Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & Besturing - Afumex: een Prysmian Technologie - Tekst 1

De hoofdkenmerken AFUMEX:

  • Beperkte brandverspreiding
  • Zeer geringe rookvorming
  • Halogeenvrij
  • Ecologisch verantwoorde kabelmaterialen

AFUMEX voldoet wat de verspreiding van brand betreft aan standaarden IEC 60332-3 en EN 50266. De kabel is conform de Europese aanbevelingen ten aanzien van de bescherming van de dampkring (ISO 14000).