NL - Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & besturing - Focus On 3 - Generic Header

Laag brandgevaar & brandwerende oplossingen

Laag brandgevaar & brandwerende oplossingen

NL- Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & Besturing - Focus op 3 - Text

Bij Prysmian hebben we een missie om onze klanten voor elke toepassing de best passende, innovatieve en technologisch geavanceerde kabels te leveren.
We beseffen wat voor cruciale rol onze kabels in de veiligheid van gebouwen spelen. Door continue innovatie borgen we dan ook dat we producten aanbieden die niet alleen de klant van de best mogelijke functionele eigenschappen verzekeren, maar die ook aan de hoogste standaarden voor productveiligheid voldoen.

De rol van kabels in brandveiligheid

Brand voorkomen of de gevolgen ervan beperken is een sleutelaandachtspunt in bouwprojecten. Veiligheidsmaatregelen kunnen:

  • Brand detecteren of onderdrukken – bijv. brandalarmsystemen, sprinklerinstallaties enz., of

  • De verspreiding van brand beheersen en vertragen – bijv. door de vlamverspreiding, hitte-afgifte, brandende druppels, rookvorming en gasemissie in te dammen.

In beide strategieën spelen kabels een belangrijke rol. Meer nog – een cruciale rol.
Kabels zijn weliswaar minder brandbaar dan andere bouwmaterialen, maar doordat elektrische circuits alle delen van een gebouw met elkaar verbinden, kunnen ze overslaan van een brand ook juist in de hand werken.

 

NL- Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & Besturing - Focus On 3 - Informatie producten

NL- Producten & Oplossingen - Construction & Infrastructuur - Energie & Besturing Focus On 3 - Text 1

Brand: de feiten

Elke dag brengen we 90% van onze tijd door in exact de gebouwen waar 90% van de branden uitbreekt.
Vandaag kan een brand een kamer in 3 minuten in as leggen, tegenover 25 minuten 50 jaar geleden.

In een recent rapport schatte de International Association of Fire and Rescue Services dat in de meeste ontwikkelde landen de totale economische kosten van branden gelijkstaan aan ca. 1% van het bruto binnenlands product.

Desondanks is de wrange realiteit dat, hoewel bouwmaterialen en gebouwen ingrijpend veranderd zijn de laatste jaren, veel van de voorschriften die hun brandveiligheid bewaken daarbij achtergebleven zijn.

Onze commitment aan veiligheid

De prestatie van kabels bij brand is kritiek voor de safety engineering van veel gebouwen. Maar veel eindgebruikers hebben geen weet van de beschikbare opties.

Bij ontstentenis van nationale bepalingen hangt de beslissing om veiligere kabels te implementeren dikwijls af van de omstandigheid of de besluitvormers van het project zich dan wel bewust zijn van het belang van brandbestendige technologieën.

Onze insteek is om klanten een alomvattende dienst te leveren. Dat wil zeggen dat we niet alleen naar de technologische behoeften van hun individuele project kijken, maar ook oplossingen aandragen en implementeren die aan de relevante veiligheidsnormen voldoen

NL- Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & Besturing- Focus On 3 - Informatie producten 1

NL- Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & Besturing - Focus op 3 - Tekst 2

Prysmian's brandbestendige en AFUMEX (Low Fire Hazard) kabels zijn geïmplementeerd in veel grootse projecten wereldwijd. Voorbeelden zijn onder meer de Burj Khalifa-toren in Dubai, het hoogste gebouw ter wereld, en het nieuwe Formula 1 Grand Prix-circuit in Singapore.

Bescherming van het milieu rekenen we bij Prysmian al evenzeer tot onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo geven onze AFUMEX-kabels bij brand minder emissies (rook en schadelijke afvoervloeistoffen) af. Daarnaast kunnen de kabels, aan het eind van hun levensduur, met eenvoudigere, goedkopere en schonere behandelingen afgevoerd worden dan standaardkabels.

 

Ontdek meer over AFUMEX technologie , Low smoke - Halogen free kabels en Brandwerende kabels