NL - Producten & Oplossingen - Transport & Mobiliteit - Treinen & Trams - Certificeringen en compliance - Generic Header

Certificeringen en compliance

Certificeringen en compliance

NL - Producten & Oplossingen - Transport & Mobiliteit - Treinen & Trams - Certificeringen en compliance - Text

Al onze kabels voldoen aan de strengste standaarden, voorschriften en richtlijnen voor de trein-, tram- en rollend materieel-industrieën.

NL - Producten & Oplossingen - Transport & Mobiliteit - Treinen & Trams - Certificeringen en compliance - Text 1

IRIS (International Railway Industry Standard)

IRIS is een wereldwijd erkende standaard voor de evaluatie van beheersystemen in de spoorwegsector. De groep maakt deel uit van UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes – Europees platform voor de railindustrie). Streven is om een excellente service in de railindustrie te borgen en leveranciers van spoorwegcomponenten in staat te stellen om aan wereldwijd erkende kwaliteitsniveaus te voldoen. Alle wereldwijd door Prysmian gemaakte kabels voor rollend materieel zijn volledig IRIS-gecertificeerd, met inbegrip van de ermee samenhangende productie-units en -processen, zoals inkoop-, voorraad- en verkoopstromen.

NL - Producten & Oplossingen - Transport & Mobiliteit - Treinen & Trams - Certificeringen en compliance - Text 2

REACH (Registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen)

REACH (Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals) is de regelgeving van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie met betrekking tot chemische stoffen. De verordening, aangenomen op 18 oktober 2006, moderniseert de Europese wetgeving in dezen. REACH belichaamt een uniek geïntegreerd systeem voor chemische stoffen in de Europese Unie.

Doel is om de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te verbeteren. Tegelijkertijd wil het systeem borgen dat de Europese chemische industrie haar concurrentiekracht behoudt en doorgaat met innoveren. Al onze kabels voor rollend materieel zijn REACH-compliant.

NL - Producten & Oplossingen - Transport & Mobiliteit - Treinen & Trams - Certificeringen en compliance - Text 3

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

RoHS is de Engelse afkorting voor de Europese richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Onder deze richtlijn vallen kabels met een rating onder 250 V (waar de functie bestaat in het verbinden of verlengen van een EEA naar een stopcontact of de verbinding van twee of meer EEA's met elkaar). Alle Prysmian kabels voor rollend materiaal zijn RoHS-compliant.