NL - Verhalen – Fast Forward - Header operations

Fast Forward. Bedrijfsactiviteiten stimuleren

Vooruit denken om te anticiperen op verwachtingen en die te overtreffen.

NL - Verhalen – Fast Forward Bedrijfsactiviteiten

 

We veranderen de manier waarop we werken radicaal. Door onze klanten betere waarde, kwaliteit en uitmuntendheid te bieden en bedrijfsactiviteiten en experts voor de toekomst voort te brengen.

 

Productie is het hart van ons bedrijf. Produceren zit in ons DNA. En onze toonaangevende reputatie is het resultaat van een benadering waarin de klant daadwerkelijk centraal staat. Een belangrijk onderdeel van ons permanente succes ligt daarom in het steeds weer verbeteren van onze processen, van de kwaliteit van onze producten en van de capaciteiten van onze medewerkers van Operations en Manufacturing.

We zetten ons in voor kwaliteit en efficiency, we zetten ons in voor onze mensen en we blijven ons inzetten voor onze klanten. Daarom hebben we een 'operationele strategie' ontwikkeld om onze inzet naar acties te vertalen. Het ontwerp van het functionele proces van deze strategie ligt in handen van Andrea Pirondini, Chief Operating Officer van Prysmian.

NL - Verhalen – Bedrijfsactiviteiten - Operations Strategy - Construction Left

We richten ons op expertise, snelheid en aanpassing binnen het bedrijf. Op het bevorderen van slim werken. En onze wervings- en trainingsprogramma's leveren experts en leiders binnen de branche op.

NL - Verhalen – Bedrijfsactiviteiten - Operations Strategy - Construction Right

Uitmuntendheid garanderen

Een van onze kritische succesfactoren is betrouwbaarheid van de fabriek. Zoals Pirondini dit uitlegt ''dit proces is erop gericht om planning en productie betrouwbaarder te maken op het gebied van volume en timing door het strikt bewaken van voorraadniveaus (grondstoffen, halfproducten en eindproducten) en het verbeteren van kwaliteit, effectiviteit en efficiency in de hele toeleveringsketen.''

NL - Verhalen – Bedrijfsactiviteiten - Operations Strategy - The customer at the centre

Kosten minimaliseren. Efficiency optimaliseren.

Omdat we bovendien een wereldwijde aanwezigheid en lokale expertise in de toeleveringsketen brengen, kunnen we ongeëvenaarde kostenefficiency leveren zonder concessies te doen aan de toonaangevende kwaliteit die onze klanten verwachten.

 

EN - Stories - Operations - Operations Strategy - Image Day

NL - Verhalen – Bedrijfsactiviteiten - Operations Strategy - Objective: efficiency

We maken iets buitengewoons

Fast Forward Operations, onze op volle kracht vooruit-benadering, vormt ook de kern van onze strategie:

Fast Forward Operations is het programma dat is ingevoerd om de bedrijfsstrategie van Prysmian binnen de groep te implementeren. Het heeft betrekking op alle bedrijfsonderdelen, van R&D tot HR, en het omvat veel vooruitstrevende concepten, van innovatie tot duurzaamheid.

NL - Verhalen – Bedrijfsactiviteiten - Operations Strategy - Quote Pirodini

''We hebben een dubbele strategie aangenomen. Aan de ene kant concentreren we ons op de producten met de hoogste technische waarde in een beperkt aantal fabrieken waarbij we kunnen profiteren van schaalvoordelen. Aan de andere kant maken we de grondstoffenmarkt nog efficiënter en benutten we onze uitgebreide geografische aanwezigheid optimaal om de distributiekosten zo laag mogelijk te houden.''

Array

Andrea Pirondini

Chief Operating Officer

En - Stories - Operations - Operations Strategy - Accordion

 

De Fast Forward Operations-benadering is gebaseerd op de volgende pilaren:

De titel van het beleid refereert in de eerste plaats aan onze responstijd op behoeften van klanten. Deze vlag dekt echter even goed de snelheid waarmee we onze oplossingen leveren en ons prompte management van onverschillig welke kritieke situatie. Evenzo het stroomlijnen van besluitvormende processen en het inspelen op veranderende marktvragen. 

Slagvaardig inspelen is cruciaal in het managen van klanteneisen. Vanuit deze filosofie investeren we in grote, moderne centra van excellentie en professionele trainingscurssusen voor onze medewerkers. We verbeteren onafgebroken de productieketen, zodat we snel en flexibel onze diensten kunnen leveren.

We hebben programma's voor het ontwikkelen en versterken van het talent en de leiderschaps- en technische vaardigheden van onze Prysmian medewerkers.

In dit kader heeft, in samenwerking met Human Resources, Pirondini's Operations team recent de Manufacturing Academy geopend. De academie biedt een reeks professionele trainingscursussen, gericht op het ontwikkelen van een nieuwe generatie gespecialiseerde engineers. Tegelijkertijd helpt dit programma een degelijk professioneel netwerk voor de uitwisseling van knowhow tussen Prysmian werknemers op te bouwen.

Make IT! Ons Make It!-programma is opgezet om nieuwe talenten te werven en onze fabrieken met nieuw levensbloed te injecteren. Het rekruteert engineering professionals met ervaring in productie-, operationele en kwaliteitsfuncties van buiten de kabelindustrie.

Dankzij de synergie tussen twee sleutelelementen – data en menselijke expertise – transformeren we onze digitale processen. Zo borgen we tevens dat we continu onze productie verder vereenvoudigen en stroomlijnen voor almaar grotere kosteneffectiviteit.

NL - Verhalen – Bedrijfsactiviteiten - Operations Strategy - Quote 2

''Ons toekomstige succes hangt af van ons vermogen om voortgang te boeken, te leren en ons te verbeteren als organisatie en als individuen''

Array

Andrea Pirondini

Chief Operating Officer

NL - Verhalen – Bedrijfsactiviteiten - Operations Strategy - Final text

 

We willen dat onze mensen anders denken, hun ideeën volgen en de kracht hebben om te dromen en te veranderen.

 

En dankzij Fast Forward Operations is dat precies wat ze doen, helpen om de toekomstige mogelijkheden van onze klanten uit te breiden.

Pry-Cam Home Blog

/  Pry-Cam Home Blog

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1
COLONNA 2
COLONNA 3