EN - Footer - Cookie Policy - Header

Cookie Policy

EN - Footer - Cookie Policy - Text

Inleiding

Dit beleid geeft u uitleg over het gebruik van cookies door onze website, om de gebruikers duidelijke en relevante informatie te verschaffen over de bestaande keuzemogelijkheden, door middel waarvan iedere gebruiker kan controleren wat er gebeurt wanneer hij/zij de website opent. Het beleid gebruikt de term ‘cookies’ om gezamenlijk te verwijzen naar cookies en soortgelijke technologieën die onder de wettelijke regelgeving vallen zoals, bijvoorbeeld, Local Shared Objects - gewoonlijk aangeduid als "flash cookies", web beacons of bugs, inclusief transparante clear gifs).  De verzamelde informatie betreft gegevens waarmee het mogelijk wordt web gebruikers/bezoekers te identificeren door deze te koppelen met andere gegevens in het bezit van derden en dan te verwerken (zoals, bijvoorbeeld, het IP-adres, het domein en de registratienummers van de computers, zoals gebruikt door mensen die met de website in contact komen). Deze gegevens worden uitsluitend bewerkt en gebruikt voor statistische doeleinden.

Dit document is een integraal en wezenlijk onderdeel van het privacy beleid en de hierin opgenomen inlichtingen, die tevens te vinden zijn in artikel 13 van het Italiaanse Wetgevende Besluit nr. 196 van 2003 (Regelgeving voor de Bescherming van Persoonsgegevens, de Italiaanse wetgeving ter implementatie van de bovengenoemde Europese richtlijnen) en de Nederlandse Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens van 2001, evenals de Telecommunicatiewet. Wij raden u daarom aan dit document te lezen.

Toepasselijk recht

De materie is uiteengezet in de Europese richtlijn 2002/58/EG – vervolgens gewijzigd door richtlijn 2009/136/EG en tot uitvoering gebracht door de nationale wetten van de lidstaten van de Europese Unie – die het verwerven van toestemming voor het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als voorwaarde stelt.

Wat is een cookie

Een cookie is een klein gegevensbestand, dat bestaat uit letters en cijfers en op het apparaat van een gebruiker wordt gezet wanneer deze zich toegang verschaft tot de website. Er worden dan bij ieder daaropvolgend bezoek cookies teruggestuurd naar de website van oorsprong. Cookies zijn vooral daarom nuttig omdat ze een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen.

Het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën wordt al geruime tijd als normaal beschouwd en cookies zijn vooral belangrijk voor het aanbieden van veel online diensten. Het gebruik van dergelijke technologieën is daarom niet verboden door de wet, maar ze vereisen wel dat mensen van de cookies op de hoogte worden gesteld en dat ze de keuze krijgen welke van deze zij willen accepteren.

Verschillende soorten cookies

Sessiecookies en persistent cookies

Cookies kunnen komen te vervallen aan het eind van een browser sessie (vanaf het moment dat de gebruiker het venster van de browser opent tot wanneer hij de browser verlaat) of zij kunnen voor langere tijd worden opgeslagen.

 

Sessiecookies – maken het de website mogelijk om de door de gebruiker verrichte handelingen tijdens een browser sessie te koppelen. Zij kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld het onthouden van wat een gebruiker in zijn winkelmandje heeft geplaatst terwijl hij/zij op de site rond bladert. Ze kunnen ook voor beveiliging worden gebruikt, wanneer een gebruiker zich toegang verschaft tot een internetbank of om het gebruik van webmail te vergemakkelijken. Deze sessiecookies verdwijnen na een browsersessie.

Het gebruik van de zogenaamde sessiecookies (die in ieder geval niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en automatisch worden verwijderd zodra de browser gesloten wordt) is strikt beperkt tot het doel van overdragen van gegevens (samengesteld uit willekeurige door de server gecreëerde cijfers) die de specifieke sessie identificeren en nodig zijn om een veilige en efficiënte navigatie op de site mogelijk te maken. De zogenaamde sessiecookies die op deze website worden gebruikt vermijden andere digitale methoden, die inbreuk zouden kunnen maken op de privacy van de gebruikers met betrekking tot hun surfgedrag.

 

Persistent cookies – worden tussen de browsersessies op het apparaat van een gebruiker opgeslagen, waarmee de voorkeuren of de handelingen van een gebruiker verspreid over de hele site (of in sommige gevallen over verschillende websites) kunnen worden onthouden. Persistent cookies kunnen voor uiteenlopende doeleinden gebruikt worden, met inbegrip van het onthouden van de voorkeuren en de keuzes van de gebruikers wanneer ze gebruik maken van een site.

 

Eerste- en derde-partij cookies – Of een cookie ‘eerste-’ of ‘derde-partij’ wordt genoemd is een verwijzing naar de website of het domein dat de cookie plaatst. Eerste-partij cookies zijn in principe cookies die geplaatst worden door de website die de gebruiker bezoekt - de site waarvan de naam in de URL-venster verschijnt: in dit geval is er dus sprake van cookies die door Prysmiangroup.com worden geplaatst. Derde-partij cookies worden geplaatst door een ander domein dan die de gebruiker bezoekt: dat wil zeggen cookies die door andere websites dan Prysmiangroup.com worden ingesteld. Als een gebruiker een site bezoekt (zoals bijvoorbeeld Prysmiangroup.com) en een daarvan losstaand bedrijf een cookie plaatst via Prysmiangroup.com, dan is er sprake van een cookie van derde partij. 

Beheerder van de gegevens

Prysmian S.p.A., zoals geïdentificeerd in het privacybeleid, is de beheerder van – en aansprakelijk voor - zijn eigen cookies, de zogenaamde "first-party" cookies; in ieder ander opzicht vallen de "third-party" cookies onder de controle van die bedrijven die via de in dit document opgenomen tabel geïdentificeerd zijn.

Toestemming voor cookies

Een aantal cookies zijn strikt noodzakelijk voor het correct functioneren van Internet en er is geen toestemming van de gebruiker vereist, bijvoorbeeld voor de cookies die ervoor zorgen dat de inhoud van een pagina snel en effectief wordt geladen door de werklast te spreiden over een groot aantal computers, of de cookies die voor de beveiliging zorgen.

Andere cookies zijn eveneens normaal gesproken noodzakelijk of belangrijk maar niet van essentieel belang, en hebben daarom de toestemming van de gebruiker nodig.

De toestemming van de gebruikers wordt verzameld door middel van verschillende technieken die worden toegepast op deze website. De eerste manier is het klikken op het specifieke vak van de cookiebanner dat het gebruik van cookies duidelijk maakt en op de bestemmingspagina wordt gepubliceerd.

Een andere manier om cookies te weigeren of toestemming te verlenen is door middel van de browserinstellingen, door de browser zo in stellen dat gewaarschuwd wordt voor de aanwezigheid van cookies, zodat de gebruiker kan beslissen of  de cookie geaccepteerd moet worden of niet. Het is tevens mogelijk om automatisch alle cookies te weigeren door deze optie in the browser te activeren.

Elke browser geeft duidelijke instructies voor dit doel.

Intrekken van toestemming

U kunt de verleende toestemming voor het gebruik van cookies altijd weer intrekken, hoewel dit gevolgen met zich mee kan brengen wat betreft de functionaliteit van de website.

Cookies die wij gebruiken

Bij de exploitatie van zijn website maakt Prysmian gebruik van cookies om diensten aan te bieden, om de ervaring van de gebruiker te verbeteren en om geaggregeerde statistieken te ontwikkelen over de om verschillende redenen verzamelde gegevens.

Dankzij deze cookies kunnen wij u onderscheiden van de andere gebruikers van de website, wat ons helpt om u een goede gebruikerservaring te bieden terwijl u door onze website bladert en het stelt ons ook in staat deze website te verbeteren.

Wij gebruiken "technische" en "analytische" cookies. Op deze manier kunnen wij het aantal bezoekers waarnemen en tellen en zien hoe de bezoekers zich tijdens het gebruik op de site verplaatsen. Dit helpt ons om de manier waarop de website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de gebruikers gemakkelijk kunnen vinden wat zij nodig hebben. U kunt meer lezen over de individuele analytische cookies die wij gebruiken en hoe u ze kunt herkennen in de onderstaande tabel.

In het bijzonder gebruikt deze internet site de volgende soorten cookies, alle vermeld in de onderstaande tabel:

a. technische: nodig voor de navigatie binnen de site en om bepaalde functies te kunnen gebruiken (bijvoorbeeld om van de ene naar de andere pagina te surfen, enz.).

b. analytische: voor statistische analyse van het toegang verschaffen tot de site. De informatie wordt verzameld op basis van geaggregeerde gegevens.

Deze website gebruikt geen cookies voor het gericht plaatsen van advertenties.

 

Naam

Domein

Type Cookies

Beschriiving

Bewaar-termijn

SESSd41c95c0ecb065

501fd512764e024c52

prysmiangroup.com

Sessiecookies

Sessie-identificateur.

-

__atuvc

prysmiangroup.com

Derde-partij cookies

Deze cookie is verbonden met de AddThis social sharing widget die in websites is ingebed om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een serie van netwerk-en-delen  platforms. Het slaat een bijgewerkte telling op van gedeelde pagina’s.

2 jaar

__atuvs

prysmiangroup.com

Sessie cookies

Deze cookie is verbonden met de AddThis social sharing widget die algemeen is ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een serie van netwerk-en-delen  platforms.

2 jaar

_ga

prysmiangroup.com

Derde-partij cookies

Deze cookienaam is verbonden met Google Universal Analytics 

2 jaar

_gat

prysmiangroup.com

Derde-partij cookies

Deze cookie naam is verbonden met Google Universal Analytics 

2 jaar

accept-cookies

prysmiangroup.com

Lokale cookies

Een cookie dat gebruikt wordt om de site navigatie te controleren indien de gebruiker deze cookie geaccepteerd heeft

1 jaar

di2

.addthis.com

Derde-partij cookies

Deze cookie is verbonden met de AddThis social sharing

2 jaar

has_js

prysmiangroup.com

Derde-partij cookies

Cookie gebruikt voor site navigatie om te controleren of in de browser JavaScript is ingeschakeld

Sessie

loc

.addthis.com

Derde-partij cookies

Deze cookie is verbonden met de AddThis social sharing

2 jaar

uid

.addthis.com

Derde-partij cookies

Deze cookie is verbonden met de AddThis social sharing

2 jaar

um

.addthis.com

Derde-partij cookies

Deze cookie is verbonden met de AddThis social sharing

2 jaar

uvc

.addthis.com

Derde-partij cookies

Deze cookie is verbonden met de AddThis social sharing

2 jaar

vc

.addthis.com

Derde-partij cookies

Deze cookie is verbonden met de AddThis social sharing

2 jaar

 

Een aantal gebruikte cookies zijn derde-partij cookies. Het proces van toestemming verkrijgen voor deze cookies is complexer, maar we doen alles wat we kunnen om de gebruikers de juiste informatie te verschaffen en hen in staat te stellen om weloverwogen te kunnen kiezen wat op hun apparaat wordt opgeslagen.

Om deze reden verstrekt ons bedrijf de adressen van zulke derde partijen waarnaar verzoeken kunnen worden verzonden of, bij gebreke daarvan, geven wij hier instructies hoe u cookies, die u niet wilt accepteren, kunt verwijderen.

Circulatie en opslaan van gegevens

Gegevens met betrekking tot web contacten worden niet langer dan zeven dagen opgeslagen, tenzij er de noodzaak bestaat controle uit te voeren op computer misdrijven die de website beschadigen. Er zal nooit informatie afkomstig van de web dienstenverlening worden meegedeeld of verspreid naar niet nader gespecificeerde ontvangers.

Actualisering Cookiebeleid

Het cookiebeleid van onze website kan periodiek bijgewerkt worden. Het wordt daarom aangeraden dit document iedere keer dat u zich toegang verschaft tot de site te raadplegen, om goed geïnformeerd te zijn over het hoe en waarom wij cookies gebruiken.

Meer informatie over het gebruik van cookies

Voor meer informatie over de via deze Site geïnstalleerde cookies, kunt u contact opnemen met het volgende e-mailadres: [email protected]

Datum van de jongste versie van dit beleid

Datum van jongste versie van het beleid : 24/04/2017