Products & Solutions / Utilities & Power Grids /

Intro

Innovatie van Producttechnologie

HV- en submariene transmissielijnen worden langer en langer, diepten gaan dieper en dieper en vermogens worden hoger en hoger. Daarmee worden ook de eisen aan en technische uitdagingen voor kabels en systemen groter en groter.

Maar we zijn de ontwikkelingen al een stap voor.

Voor ons geldt: er is geen afstand die niet overbrugd kan worden. Geen diepte die niet bereikt kan worden. Geen grens aan de spanning die doorgegeven kan worden. En dus innoveren en innoveren we door om dat te realiseren.

Zo werken we momenteel aan Ultra High Voltage (UHV) DC systemen. Doel is om, als aanvulling op onze huidige 600 kV provisie, een 800 kV geëxtrudeerde oplossing te ontwikkelen. De diepste kabel die tot op heden ooit is geïnstalleerd, ligt op 1,6 km diepte. Maar we werken hard aan een systeem om diepten van 3000 meter te bereiken – dus bijna het dubbele van wat nu mogelijk is.

Daarnaast verleggen we de grenzen die traditioneel aan kabelapplicaties voor offshore windmolenparken verbonden zijn.

We streven ernaar zowel het assortiment aan beschikbare kabels te verruimen als een toename te realiseren in de stroom die elke individuele kabel van parken naar de kust kan transporteren – voor zowel HVAC als HVDC.

Hoewel we momenteel met 245 kV de 3-aderige AC kabels met de hoogste spanning op de markt bieden, streven we ernaar dit op te hogen tot 420 kV.

En we innoveren ook voor een duurzamere toekomst door ontwerpen te implementeren die de energieverspreiding – of het ‘energieverlies’ – reduceren waarmee de transmissie van energie veelvuldig gepaard gaat.

Onze 66 kV inter-array kabels bieden bijvoorbeeld aanmerkelijke duurzame voordelen tegenover hun gangbaardere 33 kV tegenhangers.

 

 

Innovation_technology_730x330

Hoe?

  • Er wordt meer unitstroom geleverd om het aantal turbines en daarbij horende array-kabels te reduceren.
     
  • Omdat er in het desbetreffende offshore substation minder kabels binnenkomen, kan ook het aantal J-tubes, transformatoren en schakelaars verminderd worden. Hetzelfde geldt voor de ruimte die deze componenten anders zouden innemen.
     
  • Onze 66 kV inter-arra kabelsystemen zijn goedgekeurd door het Carbon Trust Offshore Wind Accelerator Programme.

Daarnaast verleggen onze streng geteste dynamische kabels de grenzen voor windenergieleveranciers. De kabels zijn specifiek ontwikkeld voor drijvende windturbines in diepe wateren en bieden hier extra grote bestendigheid tegen mechanische moeheid gedurende de gehele verwachte levensduur van een systeem.

We investeren volop in de ontwikkeling van leaner engineering-processen en cutting-edge producten en diensten, zodat onze klanten verzekerd zijn van een betere logistieke efficiëntie en een lagere total cost of ownership (TCO).  

Momenteel ontwikkelen we hogere nominale vermogens voor HV en EHV landsystemen door zowel de spanning als de geleidergrootte te verhogen – tot 4,000 mm2.

Daarnaast innoveert ons assortiment aan smart monitoringsystemen almaar verder en verder. We leveren nu kabels en kabelsystemen met geïntegreerde sensoren. Deze systemen maken optimaal gebruik van de assets mogelijk. Ze monitoren de temperatuur, gedeeltelijke ontlading en mechanische belasting en vergroten de snelheid waarmee kabeldefecten opgespoord kunnen worden.

Maar we willen onze klanten altijd nog meer en meer waarde leveren. Daarom werken we momenteel aan een online foutopsporingsapplicatie. Deze zal de snelheid, accuratesse en efficiëntie van systeembewakingen nog eens verbeteren en het mogelijk maken om de monitoring af te stemmen op de veranderende behoeften van de systemen.