Wijzigingen Bouwbesluit en NEN 8012 voor kabels

Wijzigingen Bouwbesluit en NEN 8012 voor kabels

09 Jun 2020

Op 1 juli 2017 trad de CPR-regelgeving voor kabels in werking. Sindsdien levert Draka een compleet assortiment van hoogwaardige CPR-gecertificeerde kabels. Precies drie jaar later, op 1 juli 2020, wordt de minimale classificatie van brandgedrag van kabels officieel opgenomen in het Bouwbesluit. Dit brengt in de praktijk een aantal wijzigingen met zich mee in de keuze van kabels waarover wij u graag informeren.

Bouwbesluit en NEN 8012

Het Bouwbesluit beperkt zich qua classificatie van brandveiligheid tot het voorkomen van slachtoffers en van branduitbreiding naar andere percelen. Het voorkomen van gevolgschade daarentegen is geen onderdeel van het Bouwbesluit, maar is en blijft geborgd middels NEN 8012. De norm schrijft de juiste kabelkeuze voor, ook in die gevallen dat er sprake is van mogelijke gevolgschade. Zo stelt NEN 8012 eisen aan brandende vallende deeltjes (d) en zuurgraad (a) van verbrandingsgassen. Deze parameters zijn essentieel voor de brandveiligheid van kabels, maar zijn (nog) niet meegenomen in het Bouwbesluit. Draka benadrukt daarom dat NEN 8012 voor installateurs, adviseurs en gebouweigenaren nodig is én blijft om een juiste kabelkeuze te maken.

 

Wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie

Het opnemen van de brandclassificaties in het Bouwbesluit leidt tot praktische wijzigingen in de kabelkeuze ten opzichte van de huidige situatie. Deze wijzigingen gelden voor alle omgevingsvergunningen die vanaf 1 juli 2020 worden aangevraagd.

De minimale rookclassificatie voor kabels verandert van s3 naar s2; de eis voor rookontwikkeling wordt dus strenger. Daarmee wordt s2 vanaf 1 juli de vereiste rookklasse voor kabels met brandklasse Dca. Daarnaast gaan er specifieke eisen gelden voor gebruiksfuncties uit het Bouwbesluit die niet in de huidige NEN 8012:2015 zijn opgenomen. Voorbeelden zijn kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar en lichte industrie voor het bedrijfsmatig houden van dieren.

 

Veiligheid boven alles

Een kabel heeft een complexe samenstelling van brandbare en minder brandbare materialen om aan alle bestaande mechanische en elektrische veiligheidseisen te voldoen. Vanwege deze voorwaarde en het feit dat kabels ruimtes en verdiepingen in een gebouw met elkaar verbinden, zijn aanvullende criteria zoals zuurgraad van (giftige) rookgassen en brandende vallende deeltjes van groot belang voor een juiste kabelkeuze. Dit geldt vooral uit oogpunt van veiligheid, zoals het voorkomen van brandverspreiding en het beperken van gevolgschade door brand en rook.

NEN 8012 houdt niet alleen rekening met deze veiligheidsaspecten in de voorgeschreven classificaties voor brandvoortplanting en rookclassificatie van kabels. De norm stelt ook aanvullende eisen aan brandende vallende deeltjes en de zuurgraad van verbrandingsgassen.

 

Revisie NEN 8012

Een revisie van NEN 8012 is nodig om de norm te laten aansluiten op het gewijzigde Bouwbesluit van 1 juli 2020. De normwijziging ligt momenteel ter commentaar bij commissie NEC 64 en NEN 8012:2020 wordt naar verwachting in december 2020 gepubliceerd. De gewijzigde norm zal naast de rookclassificatie en de minimale eisen voor brandklassen ook andere elementen uit het Bouwbesluit bevatten, zoals de indeling naar gebruiksfunctie en vluchtwegen.

NEN 8012:2020 zal uit drie delen bestaan: algemene zaken (o.a. normatieve verwijzingen, termen en definities en classificatie), wettelijke eisen (zoals opgenomen in het Bouwbesluit) en privaatrechtelijke eisen. De bestaande stroomdiagrammen en risicograaf zullen plaatsmaken voor een eenvoudigere tabelvorm.

 

Aangezien de nieuwe norm een half jaar later gepubliceerd zal worden dan de herziening van het Bouwbesluit en in enkele situaties de minimale eisen voor kabels volgens het Bouwbesluit hoger zijn dan die beschreven in NEN 8012:2015, zal deze worden uitgebreid met een wijzigingsblad. Zodoende zal NEN 8012 ook in de overgangsperiode de juiste keuze voor kabels voorschrijven, waarbij verificatie met de minimale eisen uit het gewijzigde Bouwbesluit tijdelijk verplicht is.

 

In de uiteindelijke situatie, wanneer zowel het Bouwbesluit als NEN 8012 gewijzigd zijn, zal de norm volledig aansluiten bij de minimale wettelijke eisen in het Bouwbesluit.

  • tot 1 juli 2020: huidig Bouwbesluit en NEN 8012:2015 van kracht; geen specifieke wettelijke eisen aan kabels.
  • vanaf 1 juli 2020: gewijzigd Bouwbesluit is van kracht en is leidend voor brandclassificatie. NEN 8012:2015 blijft voor juiste kabelkeuze richtinggevend, maar de brandclassificatie moet gebeuren overeenkomstig het wijzigingsblad NEN 8012:2015.
  • per 1 januari 2021: gewijzigd Bouwbesluit en NEN 8012:2020 van kracht. Veiligheidsniveau van kabels in Nederland geborgd.

 

Kabels beschikbaar

Draka heeft haar nieuwe kabels in classificatie Dca-s2,d2,a3 inmiddels uitvoerig getest, gebrand en gekeurd. Zoals u gewend bent, is onze volledige kabelportefeuille verkrijgbaar bij de groothandel. Ga naar www.draka-catalogus.nl voor meer productinformatie. 

Nieuwe mantelkleur voor HULT kabels

Nieuwe mantelkleur voor HULT kabels

De halogeenvrije installatiekabels van Draka hebben een nieuwe kleur grijs. Die zorgt voor een degelijke uitstraling die correspondeert met de hoogwaardige Hollandse kwaliteit van Draka kabels.

01 May 2020

Sinds medio april produceert onze fabriek in Emmen alleen nog HULT kabels met een middengrijs gekleurde mantel. De oude, witgrijze mantelkleur met zijn minder degelijke uitstraling is verleden tijd. De esthetische verandering lijkt van marginaal belang. Maar na 110 jaar zoeken we nog steeds de nuance, zoals u van ons gewend bent. Dus waarom zouden we de hoogwaardige kwaliteit van onze kabels, die het resultaat is van technologische innovatie en toegewijde productie, verhullen? Het resultaat mag er zijn.
 
We realiseren de nieuwe mantelkleur door donkere kleurkorrels aan het compound toe te voegen. De aanpassing heeft geen gevolgen voor ons productieproces en gebeurt met behoud van functionaliteit. De nieuw vormgegeven HULT kabels voldoen aan dezelfde strikte kwaliteitseisen als de vorige generatie en zijn CPR-gecertificeerd. Ook blijven de kabels even goed recyclebaar.
 
Met hun middengrijze kleur verschillen de HULT kabels zichtbaar van de donkergrijze VULT kabels. Zodra de elektrotechnische groothandel door haar bestaande voorraden heen is, zijn de nieuwe, oer-Hollandse HULT kabels volop verkrijgbaar.

COVID-19 update

COVID-19 update

In deze onzekere tijden willen we u, als onze gewaardeerde klant, graag op de hoogte houden van hoe Draka omgaat met de COVID-19 situatie in Nederland.

19 Mar 2020

Onze bewondering gaat uit naar iedereen die in deze uitdagende omstandigheden voor elkaar zorgt. Of dat nu thuis is of op het werk. Samen maken we het verschil. Het welzijn van onze klanten en collega’s heeft onze hoogste prioriteit. We nemen daarom continu alle voorzorgsmaatregelen in acht. Dat betekent dat de richtlijnen van de overheid en het RIVM binnen Draka ten strengste worden nageleefd.
 
Na recente beoordeling zien we geen significant risico voor onze toelevering. U kunt nog steeds rekenen op de leveringen die u van Draka gewend bent.
 
Voorlopig gaat de productie door zoals gepland en samen met onze groothandelspartners zorgen we ervoor dat onze producten op voorraad en beschikbaar zijn via verschillende verkoopkanalen.
 
U zult begrijpen dat we zorgen voor zo min mogelijk menselijk contact en 1,5 meter afstand houden mocht er iets afgeleverd moeten worden. Ook hebben we besloten om vanaf heden geen fysiek bezoek meer te ontvangen in onze faciliteiten en onze medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis te laten werken. Zij zijn bereikbaar via telefoon, e-mail, Skype en Teams om uw vragen te beantwoorden.
 
We blijven de effecten van het virus op onze wereldwijde toeleveringsketen volgen, inclusief de mogelijke gevolgen voor Draka. In de tussentijd hopen wij u zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn en uiteraard houden wij u op de hoogte van eventuele wijzigingen.
 

CPR update. De vertrouwde Draka kabel in een nieuwe mantel

CPR update. De vertrouwde Draka kabel in een nieuwe mantel

De nieuwe kabels van Draka in classificatie Dca s2, d2 en a3, zijn inmiddels uitvoerig getest, gebrand en gekeurd. Ze voldoen aan de richtlijnen van het gewijzigde Bouwbesluit 2012, dat per 1 juli a.s. ingaat.

19 Feb 2020

Nu ze de vuurproef hebben doorstaan, nemen we ze in productie. 450 nieuwe artikelnummers, dat is een flinke uitdaging voor onze fabriek en logistiek. Draka heeft fors geïnvesteerd in drogers om het nieuwe compound goed te kunnen verwerken. Uiteraard kunt u erop rekenen dat Draka de nieuwe kabel op tijd beschikbaar heeft bij onze groothandelspartners.
 
Compound
In het Draka laboratorium heeft ons R&D team een nieuw compound ontwikkeld. Dit is onder andere het mantelmateriaal dat om de kabel heen gespoten wordt. Natuurlijk was één van de uitgangspunten bij de ontwikkeling daarvan, dat de nieuwe kabels voldoen aan de gewijzigde regelgeving rondom rookclassificatie. Daarnaast moeten de nieuwe kabels van dezelfde hoge kwaliteit zijn als de vorige, zodat u ze goed kunt verwerken. Ons R&D team heeft naast de elektrische eigenschappen ook rekening gehouden met andere belangrijke eigenschappen van de kabels, zoals stripbaarheid, flexibiliteit, intrekbaarheid, uv-bestendigheid en dikte.
 
Keuring
Voordat de nieuwe kabels de markt op gaan, zijn ze uitvoerig getest, gebrand en gekeurd volgens Europese CPR regelgeving. Dit zijn tijdrovende en intensieve processen. Draka heeft vele testkabels geproduceerd in de diverse kabelfamilies. Deze testkabels zijn zorgvuldig opgebonden op ladders en hierna in de brandcel gebrand. Alle meetresultaten zijn nauwkeurig geanalyseerd. Pas toen intern alle kwaliteitsprocessen naar volle tevredenheid voltooid waren, zijn de kabels opnieuw onafhankelijk getest. Hiervoor sturen we de Draka kabels naar een Notified Body. Dit is een door de overheid aangewezen keurings- of testinstituut die de kabels testen of zij aan de daarvoor geldende (Europese) richtlijnen voldoen. We zijn er trots op om met u te mogen delen dat alle nieuwe kabels de vuurproef hebben doorstaan en zijn goedgekeurd.
 
Productie
De kabels kunnen nu op grote schaal geproduceerd worden. Maar liefst 300 nieuwe artikelnummers zullen voor 1 juni overal ruim voldoende op voorraad liggen; u kunt zich misschien wel voorstellen dat dit logistieke uitdagingen met zich meebrengt. 
 
Drogers
Een andere uitdaging heeft te maken met de productie van de nieuwe compound. Draka heeft droogapparatuur aangeschaft om de nieuwe compound van de kabels te optimaliseren. De drooginstallatie zorgt er mede voor dat Draka dezelfde hoge kwaliteit kan garanderen als bij al haar andere kabels.
 
Kennissessies
Draka start vanaf januari 2020 met CPR kennissessies. Hier wordt u bijgepraat over de impact die de wijziging op de dagelijkse werkzaamheden heeft en hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Voor de CPR kennissessies wordt u uitgenodigd via onze groothandelspartners, maar u kunt ook uzelf aanmelden via de website: www.draka-cpr.nl.
 
Artikelnummers en DoP-nummers
Om u alvast op weg te helpen vindt u in de basisprijslijst (BPL) op onze website de nieuwe artikelnummers en DoP-nummers: www.draka-bpl.nl. U vindt hier tevens Excel conversielijsten van de nieuwe artikelen.

Dit zijn de 3 manieren hoe Prysmian Group de energietransitie mogelijk maakt

Dit zijn de 3 manieren hoe Prysmian Group de energietransitie mogelijk maakt

Categories: Corporate Telecoms

Prysmian Group maakt de overgang naar duurzame energie op drie manieren mogelijk.

18 Feb 2020

Morgan Stanley heeft Prysmian Group aangewezen als 1 van de 33 beursgenoteerde bedrijven om in de gaten te houden die oplossingen bieden om de koolstofuitstoot te verminderen.
Er is geen overgang mogelijk naar schone energie of supersnelle 5G-netwerken zonder kabels. Amerikaanse investeringsbanken Morgan Stanley en Citi hebben beiden onlangs Prysmian Group opgenomen in hun selectie van bedrijven met producten die de wereld zullen helpen bij het behalen van duurzame ontwikkelingsdoelen.

 

Een mogelijkmaker die duurzame energie brengt waar het nodig is
Naarmate de wereldeconomie zich aanpast aan een snel veranderend klimaat, zal de verschuiving van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen een van de sleutels/oplossingen zijn tot de vermindering van de uitstoot van gevaarlijke broeikasgassen.

 

Prysmian Group maakt deze overgang naar schone brandstoffen op drie manieren mogelijk.

 

De eerste is dat Prysmian's speciaal ontworpen onderzeese energiekabels het mogelijk maken dat offshore-windmolenparken energie terug naar het land brengen en deze energie over de grenzen heen transporteren naar landen die het nodig hebben.

 

Offshore windparken zijn met name geschikt voor de omstandigheden in Noord-Europa, waar 's werelds grootste, Hornsea One, vorig jaar in gebruik is genomen. Prysmian is een leverancier van Hornsea Two, dat in 2022 1,3 miljoen gezinnen zal bevoorraden en 89 kilometer uit de kust van Yorkshire in het Verenigd Koninkrijk ligt.

"De kabels die we produceren zijn de mogelijkmaker van de transitie, hierdoor kan de energie die door deze windmolenparken is geproduceerd overgebracht worden naar de plaats waar het nodig is." Zegt Hakan Ozmen, Executive Vice President Projects, Prysmian Group.

In de toekomst kunnen de kabels van Prysmian ook energie van Noord-Europa naar Zuid-Duitsland transporteren, dit gebeurt via energienetaansluitingen die "interconnectoren" worden genoemd. 

 

Prysmian Group heeft een leidende rol gespeeld in de ontwikkeling van offshore windparken in Europa en heeft onlangs een contract gewonnen van Vineyard Wind voor een windpark in de Verenigde Staten. 

 

Zowel de waterdiepte van de windparken als de afstand tot de kust zijn in de loop der jaren toegenomen en zullen naar verwachting in de toekomst nog verder toenemen, aldus de industriegroepen. Deze trend werkt in het voordeel van Prysmian, aangezien afstanden van meer dan 100 kilometer van de kust een expertisegebied is waar de groep veel ervaring mee heeft.

 

In zijn recente rapport "Decarbonization: the race to net zero", nam Morgan Stanley Prysmian op als 1 van de 33 beursgenoteerde bedrijven om in de gaten te houden die oplossingen bieden om de koolstofuitstoot te verminderen, en beoordeelde deze 33 bedrijven ook als "Overweight". 

"Het decarboniseren van de productie van elektriciteit is de grootste kans om de koolstofuitstoot te verminderen, met een kwart van de wereldwijde uitstoot die door de energiesector wordt uitgestoten. De economie van zonne- en windenergie is aanzienlijk verbeterd, wat de groei zal stimuleren", aldus Morgan Stanley.

De bank schat dat 13% van de EBITDA of de brutowinst van Prysmian Group afkomstig is van de omschakeling naar hernieuwbare energie door de nutsbedrijven. 

 

De bovengrondse energiekabels van Prysmian zijn een andere factor die de nutsbedrijven helpt om de opwarming van de aarde /global-warming op te vangen, omdat bepaalde soorten kabels van de Prysmian-groep brandveilig zijn. Citi schreef onlangs in een rapport dat "terwijl de VS steeds meer te lijden hebben onder bosbranden en zomerstoringen als mogelijk gevolg van 50 jaar onderinvestering in zijn (meestal) luchttransport, Prysmian de enige speler is met zowel expertise als lokale aanwezigheid om de VS te ondersteunen" bij het veiliger en efficiënter maken van zijn netwerk.

"Hoewel de ESG-golf nog steeds grotendeels onopgemerkt blijft, zou Prysmian een kernbestand moeten zijn voor veel beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan duurzame energiebronnen", schreef Citi.

De derde manier waarop Prysmian een energietransitie mogelijk maakt, is via zijn optische vezels voor telecommunicatie. Optische vezels vormen de ideale basis voor de supersnelle 5G-netwerken die nu door telecommunicatie-exploitanten worden aangelegd. Deze nieuwe netwerken kunnen bijdragen aan een duurzamere economie als de wil daartoe aanwezig is, volgens een recente studie van Deloitte en GeSI, het Global Enabling Sustainability Initiative. "Opkomende technologieën - mogelijk gemaakt door 5G - zullen fundamentele middelen zijn voor industrieën, steden en landen om hun koolstofvoetafdruk exponentieel te verminderen en ons op weg te helpen naar een 1,5C-toekomst", schreef Borje Ekholm, president en CEO van Ericsson, in zijn blog van januari 2020.

 

CPR update. Wijziging Bouwbesluit per 1 juli 2020

CPR update. Wijziging Bouwbesluit per 1 juli 2020

Met zekerheid de juiste kabel

03 Feb 2020

Per 1 juli 2020 voert de Nederlandse overheid een wijziging door in het Bouwbesluit 2012. Voor kabels in CPR-klasse Dca gaat de rookclassificatie s2 gelden in plaats van s3. De nieuwe eisen gelden voor bouwvergunningen die vanaf 1 juli 2020 worden afgegeven. De wijziging zal de nodige impact hebben. Ook voor u. We leggen u uit wat er precies gaat veranderen en hoe Draka en haar groothandelspartners u hierin ondersteunen. 
 
Kwaliteit en beschikbaarheid
Dankzij investeringen in het productieproces en een toegewijd team is Draka erin geslaagd om haar pvc kabels in CPR-klasse Dca aan te passen. Deze nieuwe kabels voldoen aan dezelfde verwerkbaarheid en kwaliteit als de vertrouwde voorgangers én de nieuwe regelgeving die per 1 juli 2020 van kracht zal zijn. Om dit te realiseren is er in april 2019 een projectteam opgetuigd met daarin experts uit alle geledingen van de organisatie. Zowel R&D, productmanagement, verkoop en logistiek zijn betrokken bij deze multidisciplinaire aanpak.
 
Artikelnummers en DoP-nummers
Wat belangrijk is om te beseffen is dat niet alleen het product verandert maar ook de artikelnummers en Declaration of Performance nummers (ook wel DoP-nummers genoemd). Draka heeft haar klanten hiervan op de hoogte gebracht, door middel van de basisprijslijst (BPL) van november 2019. Als u de BPL nog niet heeft ontvangen, kijk dan op onze website www.draka-bpl.nl. Op de website vindt u tevens Draka Excel conversielijsten van de nieuwe artikelen.
 
Groothandelspartners
De verandering zal ook voor onze groothandelspartners veel impact hebben. Daarom heeft Draka in november 2019 met de groothandelspartners werkgroepen opgetuigd om alle informatie en veranderingen rondom de wijziging door te spreken. Bij de werkgroepen zijn medewerkers van de afdelingen logistiek, product management, customer care en verkoop aangesloten. Er worden gezamenlijk actie- en agendapunten opgesteld en doorgesproken. Enkele voorbeelden zijn veranderingen in artikel- en DoP-nummers, voorraad en logistieke afspraken. Zo zijn de groothandelspartners altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kunnen zij u van de juiste informatie voorzien.
 
Geleidelijke overgang
Draka zorgt ervoor dat de nieuwe kabels voor 1 juli 2020 bij de groothandels op voorraad liggen, zodat u zeker weet dat u met de juiste kabels werkt. Dit brengt rust en vertrouwen. Er zal een geleidelijke overgang plaatsvinden bij de groothandel in het tweede kwartaal van 2020.

 
Kennissessies
Draka begrijpt dat u vragen heeft over de impact die de wijziging op uw dagelijkse werkzaamheden heeft en hoe u hiermee om kan gaan. Daarom start Draka vanaf januari 2020 met CPR kennissessies. Hiervoor wordt u uitgenodigd via onze groothandelspartners, maar u kunt ook uzelf aanmelden via de website: www.draka-cpr.nl.