NL - Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & Besturing - Functiebehoud kabels - Generic Header

Functiebehoud kabels

Functiebehoud kabels

NL- Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & Besturing - Brandwerende kabels - Text

Het 'functiebehoud' van een kabel betreft de tijdsduur gedurende welke de kabel bij brand blijft voldoen aan de eisen. Dit hangt af van de eigenschappen van de samenstellende materialen en de assemblage of structuur van de kabel.
Brandwerendheid kan cruciaal zijn voor de inwerkingtreding van brandbestrijdende installaties, zoals sprinklersystemen.

NL- Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & Besturing - Brandwerende kabels - Text 1

Voor kabels heeft functiebehoud betrekking op:

  • Het vermogen van een kabel om bij brand te blijven 'werken'
  • De tijdsduur gedurende welke de kabel zijn functionaliteit behoudt bij brand

NL- Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & Besturing - Brandwerende kabels - Text

De functiebehoudende prestatie wordt als volgt gemeten: behoud van functie gedurende 15, 30, 60, 90 en 120 minuten in een gestandaardiseerde brandsituatie op Europees niveau (CENELEC) en equivalent internationaal (IEC).

Al onze kabels voldoen aan de strengste internationale regelgevingen. Daarnaast kan met onze lokaal afgestemde of maatproducten voldaan worden aan onverschillig welke lokale normen of klantspecificaties.

Het functiebehoud van bouwproducten en -structuren wordt normaliter gereguleerd door nationale instanties. Bezoek onze lokale websites voor meer informatie.

NL- Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & Besturing - Brandwerende kabels - Link