EN- Panel - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - Generic Header

Construction Products Regulation (CPR)

Cutting-edge kabeloplossingen op veilige basis

Construction Products Regulation (CPR)

NL- Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Eenergie & Besturing - Focus CPR - Tekst

We innoveren continu om op het terrein van energie en telecommunicatie onze klanten de technologisch meest geavanceerde oplossingen te leveren. Onze oplossingen zijn niet alleen van hoge kwaliteit en duurzaam, dat spreekt, maar voldoen ook altijd van begin tot eind aan de strengste veiligheidsstandaarden en zijn compliant met Europese CPR-richtlijnen.

CPR – voldoen aan de eisen

Onder de CPR (Verordening bouwproducten) vallen alle kabelproducten die bestemd zijn voor gebruik in bouwwerkzaamheden en die onderworpen zijn aan prestatie-eisen in het opzicht van reactie op en/of weerstand tegen brand.

Alvorens een product op de markt te brengen, zijn fabrikanten wettelijk verplicht om een Declaration of Performance (DoP) op te stellen. Deze prestatieverklaring documenteert het product en specificeert het bestemde gebruik en brandgedrag van het product.

Bij dit proces zijn erkende certificatie-instanties (certificeerders) en erkende testlaboratoria betrokken.

Producten die op de markt komen, moeten het CE-label voeren en op het etiket moet de Prestatieklasse (Class of Performance) vermeld staan.

De meeste nieuwe verplichtingen van de CPR zijn van toepassing op fabrikanten. Ook importeurs en distributeurs spelen echter een belangrijke rol, omdat ze verplicht zijn om zich er met gepaste maatregelen van te vergewissen dat ze uitsluitend CPR-compliante producten op de markt brengen.

Wij ondersteunen onze klanten bij hun CPR-verplichtingen

Voor klanten is het essentieel dat het koopproces ongecompliceerd verloopt.

Sinds jaar en dag investeert Prysmian in producten met hogere toegevoegde waarde en onze high-performance kabels voldoen volledig aan de CPR-eisen in alle Europese landen.

Al onze kabels gaan vergezeld van een DoP en voeren de CE-markering ter bevestiging dat het product voldoet aan de normen voor brandweerstand zoals gestipuleerd in de standaard EN 50575:2014+A1:2016.

Voorlichten voor veiligheid

Maar we gaan verder dan wat er van ons verwacht wordt. Het CPR-kader vergroot de veiligheid. Graag lichten we onze business partners dan ook voor over het hoe en wat van de nieuwe CPR-standaard. Tevens brengen we bij onze werknemers en klanten onder de aandacht hoe belangrijk het CE-label op producten is.

 

CPR - Minipanel

COLONNA 1
COLONNA 2

NL - Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & Besturing - CPR - tekst 2

Bouw & Infrastructuur

Construction Products Regulation

Onder de EU Construction Products Regulation (CPR) vallen alle kabelproducten die bestemd zijn voor gebruik in bouwwerkzaamheden (fix installation), zowel met betrekking tot gebouwen als civieltechnische werken, en die onderworpen zijn aan prestatie-eisen in het opzicht van reactie op en/of weerstand tegen brand. De CPR voor kabels is van kracht sinds 1 juli 2017.

NL- Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & Besturing - Focus op 1 - video

CPR – Prysmian wijst de weg naar veiligheid

NL- Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & Besturing- Focus op 1 - Downloads