Siemens realiseert een van de grootste walstroominstallaties (24 MVA) van Europa

Siemens realiseert een van de grootste walstroominstallaties (24 MVA) van Europa

Schone megapower voor grootste kraanschepen ter wereld

19 Jan 2021

’s Winters liggen de grootste kraanschepen ter wereld regelmatig in het Rotterdamse Calandkanaal. Sleipnir en Thialf krijgen dan onderhoud of worden voorbereid op een volgend project op zee. Hun dieselgeneratoren veroorzaken daarbij veel uitstoot en geluidsoverlast. Om te vergroenen stapt Heerema Marine Contractors in 2021 over op schone walstroom. Siemens Nederland bouwt hiervoor een van de grootste walstroomschakelstations van Europa met middenspanningskabels van Prysmian Group.

Goed nieuws voor de leefbaarheid van Rozenburg en Maassluis. Medio 2021 wordt het schoner en stiller rond de Landtong Rozenburg. De grote zeeschepen die hier dan aanmeren, kunnen hun dieselgeneratoren afschakelen. En dat betekent geen laagfrequente geluidshinder en uitstoot van fijnstof en stikstof-, zwavel- en koolstofdioxide meer. Voortaan betrekken ze de stroom voor hun pompen, installaties en voorzieningen van windturbines op dezelfde landtong.

Schakelstation
Het schakelstation aan het Calandkanaal wordt gebouwd in opdracht van Rotterdam Shore Power B.V., een nieuw consortium van Eneco (80%) en Havenbedrijf Rotterdam (20%). Hun doel is om schepen op deze en andere nabije locaties van walstroom te voorzien. Heerema is de eerste klant van de nieuwe walstroomvoorziening. Als de Sleipnir en Thialf geen offshore hijswerkzaamheden uitvoeren of pijpleidingen plaatsen, doen zij hier energie op. 

10 MW stroom
Siemens Nederland N.V. is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de bouw van het MS-station, vanaf de windturbines tot aan de walstroomkasten. “Wij transformeren 25 kV 50 Hz naar 11 kV 60 Hz om 10 MW stroom aan elk schip, dus in totaal 20 MW, te kunnen leveren”, vat Menno Dorrestijn het transformatieproces samen. Volgens de senior project manager is de technologie bekend, maar de toepassing nieuw. “Wij gebruiken namelijk een statische omvormer om de twee netten te koppelen in plaats van een traditionele motoraandrijving met variabele snelheid.”

Middenspanningskabels
De windmolens van Eneco leveren stroom aan een trafostation van Stedin. Van daaruit lopen over een afstand van ongeveer 5 km drie Prysmian middenspanningskabels naar het MS-station. Het schakelstation onderscheidt vijf velden met een inkomende verdeler, een eigen bedrijf trafo, twee scheepsvoedingen en een filter om harmonische vervuiling te verwijderen. In de installatie wordt in totaal zo’n 4 km kabel (YMeKrvaslqwd 12/20 kV 1x240 Alrm as35, YMeKrvaslqwd 12/20 kV 1x150 Alrm as35 en YMeKrvasdlwd 18/30 kV - 1x400 Alrm as50) gebruikt om energie naar de twee compact stations te transporteren. Vanaf de twee compact stations en de klemmenkasten (offshore junction box) liggen flexibele middenspanningskabels van Prysmian (PROTOLON(SC) (N)TSCGEWOEU 8,7/15 kV). 

Een snelle keuze

De keuze voor Prysmian was voor Siemens snel gemaakt. “De kabels zijn van uitstekende kwaliteit en voldoen volledig aan de Nederlandse specificaties. Prysmian Group en ik praten goed met elkaar”, zegt Dorrestijn.

De samenwerking verloopt dan ook soepel. “Ik heb graag rechtstreeks contact met de fabrikant, want dat werkt sneller; eventuele problemen worden dan met één telefoontje opgelost.” Naast het leveren van de kabels heeft Prysmian Group de stroombelastingen van de kabels voor dit project berekend. Dorrestijn verwacht de montage van de Prysmian kabels begin 2021 af te ronden. Daarna zal Heerema de installatietechnische aanpassingen op de schepen uitvoeren om op de groene walstroom te kunnen overschakelen. “Het blijft spannend als straks de eerste stekker erin gaat.”