NL - Producten & Oplossingen - Industrieën - Windturbines - Pry-Cam™ grids voor windturbinetoepassing - Generic Header

Pry-Cam™ grids voor windturbinetoepassing

Vaste monitorsystemen voor grotere windparkbetrouwbaarheid

Pry-Cam™ grids voor windturbinetoepassing

NL - Producten & Oplossingen - Industrieën - Windturbines - Pry-Cam™ grids voor windturbinetoepassing - Text Editor

Windturbines ('windmolens') zijn strategische sleutel-assets. Enige uitval ervan kan dan ook de rentabiliteit en return on investment aanmerkelijk verlagen en tot ongeplande extra hoge kosten voor reactief onderhoud leiden.

De betrouwbaarheid van windparken kan tegenwoordig vergroot worden met Prysmian's innovatieve vaste monitorsystemen voor gedeeltelijke ontlading (PD: Partial Discharge) en temperatuurmeting.

Pry-Cam™ grids zijn geïntegreerde, autonome PD-monitorsystemen voor elektrische componenten, gebaseerd op een exclusieve Prysmian Pry-Cam-detectietechnologie.

De grids maken het mogelijk om de condities van middenspanningscomponenten van een windturbine te monitoren door continu de PD-activiteit en lokale temperaturen te registreren.

Op basis van PD-metingen kunnen effectief defecten in elektrische LS- en MS-systemen en -componenten – zoals transformatoren, generatoren, kabels, koppelstukken enz. – voorspeld en voorkomen worden.

Dankzij Prysmian's exclusieve detectietechnologie is het systeem gemakkelijk te installeren. Installatie kan zelfs plaatsvinden terwijl de windturbine in bedrijf is, zodat het dus niet stilgelegd hoeft te worden.

Het systeem voert periodiek metingen uit, die lokaal geanalyseerd, opgeslagen en naar een server elders doorgestuurd worden. Dankzij een exclusief algoritme wordt achtergrond- en omvormerruis automatisch geïdentificeerd en verworpen om te borgen dat de PD-diagnose zo accuraat mogelijk is.

Al deze informatie kan gedeeld of geïntegreerd worden met onverschillig welk bestaand monitorsysteem (bijv. SCAM) of assetmanagementsoftware.

Daarnaast kunnen metingen vanaf elke locatie op afstand bekeken en bestuurd worden via een internetverbinding dankzij de Prysmian Web Infrastructure.

Productkenmerken

 • Hoge-resolutie-verwerving van volledige PD-pulsgolfvormen, wat een verbeterde diagnostiek mogelijk maakt
 • Robuuste ruisfilterende en geavanceerde waarschuwende algoritmes beschikbaar
 • Innovatieve sensoren, die op afstand kleine PD-impulsen kunnen detecteren
 • Voor PD-synchronisatie zijn geen extra sensoren nodig (d.w.z. er zijn geen CT's, Rogowski-spoelen of capacitieve couplers benodigd)
 • Lokale opslag en automatische verwerking van vergaarde data, intuïtieve besturingssoftware voor live verwerking en data-post-processing
 • Online interface voor besturing van de monitoring

Belangrijkste voordelen voor klanten

 • Ideaal voor het voorkomen van storingen/defecten en de daarmee verbonden kosten voor vervanging van kritieke componenten
 • Geschikt voor PD- en temperatuurbewaking
 • Gemakkelijke en snelle installatie – zelfs terwijl de windturbine in bedrijf is
 • Maximale veiligheid voor operators dankzij galvanische isolatie van de uitrusting die getest wordt
 • Online metingen zonder dat de windturbine uitgeschakeld is
 • Geavanceerde waarschuwende algoritmes, gebaseerd op het volledige PD-patroon
 • Maximale flexibiliteit voor het monitoren van verscheidene componenten met één installatie (bijv. kabels, transformatoren, generatoren enz.)

Prysmian PD-vleugelsensoren

De handigste en makkelijkste oplossing voor vaste PD- en temperatuurmonitoring.

PD-vleugelsensoren zijn de recentste evolutie in Prysmian's elektromagnetische PD-sensortechnologie. Deze platte en zachte sensoren worden bevestigd op de component die gemonitord moet worden.

Belangrijkste voordelen voor klanten

 • Geschikt voor PD- en temperatuurbewaking
 • Gemakkelijk en snel op de component te 'plakken'
 • Simpele en snelle installatie – zelfs terwijl de windturbine in bedrijf is
 • Maximale veiligheid voor operators dankzij galvanische isolatie van de uitrusting die getest wordt
 • Hoge gevoeligheid voor kleine PD's (tot 1pC)
 • Grote accuratesse dankzij verwerving van volledig PD-patroon